Kim jesteś

Łączymy wszystkich interesariuszy we wspólnym wysiłku na rzecz środowiska

ERP oferuje szeroki zakres usług odbioru odpadów i różnych rozwiązań, które systematyzują sortowanie recykling produktów i opakowań ponad granicami. Ale robimy coś więcej. Producenci, konsumenci i władze publiczne mają wspólny interes w tworzeniu bardziej zrównoważonych cykli produktów i wzorców odpowiedzialnej konsumpcji. Dlatego łączymy kluczowych interesariuszy, informujemy, wprowadzamy innowacje i ułatwiamy wybór rozwiązań, teraz i w przyszłości.

ERP Recycling Image

USŁUGI

W ten sposób możemy Ci pomóc

Możemy zarządzać Twoimi zobowiązaniami, zapewniać ich przestrzeganie i określić, gdzie w Twojej firmie istnieje potencjał i możliwości. Chcemy pomóc Ci w pełni wykorzystać Twoje zasoby.

ERP Business Icon

Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Pomagamy naszym członkom w przestrzeganiu przepisów dotyczących recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i opakowań.

ERP local authorities icon

Lokalne władze

Zabezpieczanie umów z władzami lokalnymi na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz spełnianie wymagań dotyczących zgodności z przepisami.

ERP consumer Icon svg

Konsumenci

Edukujemy konsumentów o korzyściach płynących z recyklingu w czasie, gdy konsumpcja wzrasta, a odpadów gromadzi się coraz więcej.