Nasze działania

Strumienie odpadów – ZSEiE

ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Nowoczesna elektronika jest wykonana z rzadkich i drogich surowców, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli skutecznie gospodaruje się odpadami, oszczędzając surowce.

Od dużych do małych, od lamp po IT, gdy urządzenia osiągną koniec okresu eksploatacji, są uważane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). ZSEiE zawiera złożoną mieszaninę materiałów, z których część jest niebezpieczna, co może powodować poważne problemy środowiskowe i zdrowotne, jeśli wyrzucone urządzenia nie są właściwie zarządzane.

 

Usprawnianie zbieranie, przetwarzanie i recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) po zakończeniu jego życia może:

 • poprawić zrównoważony rozwój
 • produkcję i konsumpcję
 • zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów
 • przyczynić się do gospodarki o obiegu zamkniętym

Gdzie należy oddać zużyty sprzęt?

Sposób, w jaki firmy utylizują zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zależy od rodzaju działalności i obszaru w jakim operują. W Polsce firmy ( producenci/ importerzy/dystrybutorzy/sprzedawcy internetowi itd.) mają prawny obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących właściwej utylizacji różnego typu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ustawa o ZSEiE z dn. 11.09.2015 roku

Realizujemy ten obowiązek, prowadzimy zbiórkę odpadów w imieniu naszych Członków. Pomagamy klientom wdrażać obowiązkowe i dobrowolne programy zwrotów sprzętu. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że trzeba brać pod uwagę różne strumienie odpadów – w tym sprzęt w wielu kategoriach, odpady niebezpieczne, ICT, e-odpady, itd. Jako Państwa zaufany partner organizujemy odbiory i zbieramy zużyty sprzęt zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

Świadczymy szereg usług odbioru;

 • Organizujemy zbiórki, sortowanie i recykling odpadów
 • Wdrażamy rozwiązania lokalne, krajowe i europejskie
 • Świadczymy dostosowane do potrzeb, wydajne i opłacalne usługi
 • Oferujemy dogodne terminy odbioru
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy ze wskazanej przez Państwa lokalizacji
 • Załadunek jest po stronie naszych partnerów
 • Otrzymają Państwo karty przekazania odpadu na odbierane urządzenia
 • Przekazujemy odpady do wykorzystania jako surowiec wtórny
 • Zamykamy cykl surowców dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym
 • Współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi partnerami

Recykling

Jakie są kategorie ZSEiE?

Istnieją różne kategorie ZSEiE pod względem składu i sposobów zarządzania, przetwarzania i recyklingu:

UE wprowadziła dyrektywę ZSEiE i dyrektywę RoHS, aby rozwiązać problem rosnącej ilości ZSEiE.

Dyrektywa ZSEiE– tutaj