KAMPANIA „NIE JESTEM ŚMIECIEM”

Jak dołączyć do globalnego ruchu

 

Odpady są zasobem, a każdy obywatel i każda firma może odegrać kluczową rolę w procesie gospodarowania odpadami

W tym procesie występują różne etapy, w których wszystkie podmioty odgrywają rolę w zagwarantowaniu końcowego wyniku oraz wdrożeniu rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym i procedur gospodarowania odpadami.

ERP, jako Organizacja Odpowiedzialności Producenta (PRO) działająca w kilku krajach, zwraca uwagę przemysłu, biznesu i społeczeństwa na potrzebę recyklingu, począwszy od prawidłowej utylizacji odpadów nadających się do recyklingu w odpowiednich pojemnikach, umożliwiając operacje odbioru, przetwarzania i recyklingu.

Każda firma, która jako pierwsza wprowadza na rynek produkt podlegający wymogom Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), jest uważana za producenta, a ERP pomaga zachować zgodność z przepisami dotyczącymi recyklingu zużytej elektroniki, baterii, opakowań i tekstyliów.

Strumienie odpadów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Nowoczesna elektronika jest wytwarzana z rzadkich i drogich zasobów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, jeśli odpady są efektywnie zagospodarowane, oszczędzają surowce.

Od wielkogabarytowych po małogabarytowe, od lamp po IT, gdy urządzenia osiągną koniec okresu eksploatacji, są uważane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE). ZSEiE zawiera złożoną mieszaninę materiałów, z których niektóre są niebezpieczne, co może powodować poważne problemy środowiskowe i zdrowotne, jeśli zużyte urządzenia nie są odpowiednio zarządzane.

Usprawnienie zbierania, przetwarzania i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) po zakończeniu jego eksploatacji może:

• poprawić zrównoważoną produkcję i konsumpcję

• zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów

• przyczynić się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

Obejrzyj video:

Duże AGD | Urządzenia chłodzące

Sprzęt ekspozycyjny | Sprzęt IT

Małe AGD | Lampy | Panele fotowoltaiczne

Baterie

Baterie lub akumulatory to wszelkie źródła energii elektrycznej wytwarzane w wyniku bezpośredniej konwersji energii chemicznej i składające się z jednego lub więcej ogniw baterii pierwotnej (jednorazowej) lub składające się z jednego lub więcej ogniw baterii wtórnej (ładowalne).

Większość typów baterii zawiera toksyczne metale ciężkie, w tym nikiel, kadm i rtęć. Wszystkie te metale można odzyskać i ponownie wykorzystać.

Recykling baterii jest rozwiązaniem dla środowiska, zapobiega składowaniu ich na wysypiskach śmieci, gdzie metale ciężkie mogą przedostawać się do ziemi, powodując zanieczyszczenie gleby i wody oraz zagrażać życiu zwierząt i roślin. Jeśli baterie są spalane razem z odpadami domowymi, metale ciężkie w nich zawarte powodują zanieczyszczenie powietrza.

Video o recyklingu baterii