Nasze działania

Usługi – Zgodność

Globalna usługa zgodności (CGlobal)

CGlobal to wewnętrzny zespół profesjonalistów i pojedynczy punkt kontaktu w zakresie zgodności z globalnymi przepisami odpowiedzialności producenta. CGlobal może pomóc członkom ERP ocenić zobowiązania prawne, pomóc w rejestracji i raportowaniu danych i/lub zapewnić autoryzowanych przedstawicieli, aby upewnić się, że klienci przestrzegają przepisów w zakresie ZSEiE, baterii lub opakowań. CGlobal pomaga podpisać kontrakty dla wielu lokalizacji i kilku strumieni jednocześnie.

USŁUGI

Jak to wszystko działa?

Zebraliśmy ponad 40 000 ton zużytych baterii w całej Europie i poza nią.

Korzystamy z tej rozległej sieci, aby gromadzić baterie potrzebne do wypełnienia zobowiązań naszych członków.

USŁUGI

Usługi odbioru

Świadczymy szereg usług odbioru zwrotnego:

  • Organizowanie zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów produktowych i opakowaniowych
  • Wdrażanie rozwiązań lokalnych, krajowych i europejskich
  • Świadczenie zindywidualizowanych, wydajnych i opłacalnych usług

USŁUGI

Program audytu

Nasz program audytów Smart Sustainable Supply Chain (S³) pomaga producentom uzyskać globalny system oceny i weryfikacji EPEAT dla:

  • Odbiór produktu
  • Programy zwrotu akumulatorów
  • Przetwarzanie produktów wycofanych z eksploatacji