Pomagamy zarządzać obowiązkami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR)

Jesteśmy pierwszym systemem wypełniającym obowiązki ustawowe w imieniu naszych Członków, który od 2002 roku może działać w różnych krajach, w odpowiedzi na pierwszą dyrektywę UE dotyczącą ZSEiE.

Naszą misją jest pomaganie członkom w efektywnym i globalnym zarządzaniu ich obowiązkami w zakresie, ZSEiE , baterii i recyklingu opakowań – a wszystko to wspierane przez nasze unikalne usługi.

Zostaliśmy stworzeni przez producentów dla producentów i naszym celem jest zapewnienie naszym członkom wysokiej jakości zgodności w najlepszej możliwej cenie oraz uproszczenie złożoności przepisów, raportowania i zarządzania odpadami.

Jeśli chodzi o branie odpowiedzialności za środowisko, czyny mówią głośniej niż słowa. Dlatego naszą misją w ERP jest przekładanie pomysłów na konkretne działania i ułatwianie producentom odpowiedzialnego postępowania podczas obchodzenia się z opakowaniami, bateriami oraz odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (ZSEIE).

Naszym celem jest zapewnienie naszym członkom wysokiej jakości usług w najlepszej możliwej cenie oraz upraszczanie wyzwań związanych z nałożonymi obowiązkami prawnymi, raportowaniem i zarządzaniem odpadami. Ponadto naszym zadaniem jest informowanie konsumentów, edukacja ekologiczna i budowanie pomostu do władz lokalnych, aby położyć podwaliny pod bardziej zrównoważoną przyszłość.

MIĘDZYNARODOWY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W 2021 roku nasze organizacje odpowiedzialne za producentów (PRO) osiągnęły cele w zakresie zbiórki we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, wypełniając zobowiązania prawne naszych członków i zapewniając ich pełną zgodność.

Działając w konkurencyjnym środowisku, te organizacje PRO wykazywały silny nacisk na wprowadzanie innowacji i ulepszanie usług oferowanych naszym członkom.

Handel międzynarodowy i rosnąca konsumpcja sprawiają, że recykling jest pilnym i złożonym zadaniem. ERP pomaga skoncentrować wysiłki na osiągnięciu jak największego wpływu na konsumentów, producentów i społeczeństwo.

O ERP

ERP oferuje kompletną platformę do recyklingu

  • Obowiazki prawne wprowadzającego związane z SEiE dla produktów B2B i B2C
  • Obowiązki prawne wprowadzającego w zakresie opakowań sprzedażowych i transportowych
  • Obowiązki prawne wprowadzającego w zakresie akumulatorów przenośnych, przemysłowych

O ERP

Europejski specjalista w zakresie recyklingu odpadów

Przez lata ERP zdobył cenne doświadczenie w każdym kraju i obecnie tworzymy największą światową sieć ekspertów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR).

O ERP

Ponad 38 600 członków w 62 krajach ufa ERP

Od 2014 roku ERP jest częścią Landbell Group i jest w stanie zaoferować coś więcej niż tylko usługi dotyczące przejęcia obowiązków gospodarowania odpadami – na przykład zgodności środowiskowej i chemicznej.

PRZEDSTAWICIELE TRANSGRANICZNI

Wpływ na środowisko ponad granicami
Odpady zbierane przez ERP

Icon impact weee svg

10 mln ton ZSEE

Icon impact batteries

Ponad 40 000 ton akumulatorów

Icon impact weee svg

10 mln ton opakowań