Pomagamy zarządzać obowiązkami Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR)

Jesteśmy pierwszym systemem wypełniającym obowiązki ustawowe w imieniu naszych Członków, który od 2002 roku może działać w różnych krajach, w odpowiedzi na pierwszą dyrektywę UE dotyczącą ZSEiE.

Naszą misją jest pomaganie członkom w efektywnym i globalnym zarządzaniu ich obowiązkami w zakresie, ZSEiE , baterii i recyklingu opakowań – a wszystko to wspierane przez nasze unikalne usługi.

Zostaliśmy stworzeni przez producentów dla producentów i naszym celem jest zapewnienie naszym członkom wysokiej jakości zgodności w najlepszej możliwej cenie oraz uproszczenie złożoności przepisów, raportowania i zarządzania odpadami.

Jeśli chodzi o branie odpowiedzialności za środowisko, czyny mówią głośniej niż słowa. Dlatego naszą misją w ERP jest przekładanie pomysłów na konkretne działania i ułatwianie producentom odpowiedzialnego postępowania podczas obchodzenia się z opakowaniami, bateriami oraz odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (ZSEIE).

Naszym celem jest zapewnienie naszym członkom wysokiej jakości usług w najlepszej możliwej cenie oraz upraszczanie wyzwań związanych z nałożonymi obowiązkami prawnymi, raportowaniem i zarządzaniem odpadami. Ponadto naszym zadaniem jest informowanie konsumentów, edukacja ekologiczna i budowanie pomostu do władz lokalnych, aby położyć podwaliny pod bardziej zrównoważoną przyszłość.

MIĘDZYNARODOWY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W 2021 roku nasze organizacje odpowiedzialne za producentów (PRO) osiągnęły cele w zakresie zbiórki we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, wypełniając zobowiązania prawne naszych członków i zapewniając ich pełną zgodność.

Działając w konkurencyjnym środowisku, te organizacje PRO wykazywały silny nacisk na wprowadzanie innowacji i ulepszanie usług oferowanych naszym członkom.

Handel międzynarodowy i rosnąca konsumpcja sprawiają, że recykling jest pilnym i złożonym zadaniem. ERP pomaga skoncentrować wysiłki na osiągnięciu jak największego wpływu na konsumentów, producentów i społeczeństwo.

O ERP

ERP oferuje kompletną platformę do recyklingu

  • Obowiazki prawne wprowadzającego związane z SEiE dla produktów B2B i B2C
  • Obowiązki prawne wprowadzającego w zakresie opakowań sprzedażowych i transportowych
  • Obowiązki prawne wprowadzającego w zakresie akumulatorów przenośnych, przemysłowych

O ERP

Europejski specjalista w zakresie recyklingu odpadów

Przez lata ERP zdobył cenne doświadczenie w każdym kraju i obecnie tworzymy największą światową sieć ekspertów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR).

O ERP

Ponad 38 600 członków w 62 krajach ufa ERP

Od 2014 roku ERP jest częścią Landbell Group i jest w stanie zaoferować coś więcej niż tylko usługi dotyczące przejęcia obowiązków gospodarowania odpadami – na przykład zgodności środowiskowej i chemicznej.