Kim jesteś

Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Frontpage > Kim jesteś > Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Odkryj nasze proste rozwiązania w zakresie recyklingu

Zgodność z przepisami staje się coraz większym wyzwaniem dla producentów (dystrybutorów i importerów) w miarę zaostrzania się przepisów. ERP może pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producenta?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR) to polityka środowiskowa, która reguluje odpowiedzialność producenta za produkt w całym cyklu jego życia. W odniesieniu do tej polityki producenci (dystrybutorzy i importerzy) ponoszą odpowiedzialność za finansowanie zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytego ZSEiE, baterii, akumulatorów, opakowań i innych kategorii produktów EPR, aby złagodzić wpływ swoich produktów na środowisko w całym łańcuchu (od produkcji do recyklingu).

Każda firma, która jako pierwsza wprowadza na rynek w danym kraju produkt podlegający wymogom EPR, jest uważana za producenta.

Może się to zdarzyć na 3 sposoby, w tym w kanale online:

Icon impact weee svg

Wytwarzanie wyrobów

Icon impact batteries

Import produktów

Icon impact packaging

Sprzedaż produktów spoza danego kraju

ERP może obsługiwać wszystkie rodzaje systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jeśli Twoją organizację obejmuje rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz zagadnienia na takie tematy, jak zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym i zobowiązania w Europie do utylizacji produktów, powinniśmy porozmawiać.

Usługi

Realizacja rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Przepisy dotyczące ZSEiE, baterii i opakowań oraz cele w zakresie zbiórki stają się coraz ambitniejsze wraz z ewolucją prawodawstwa dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiana zasad oznacza, że zasady mogą się zmieniać co roku, co utrudnia obliczenie obowiązków, i kwot do zapłaty. Jeśli Twoja firma rozwija się na wielu terytoriach europejskich, wyzwania te mnożą się.

ERP ułatwia Ci to i może dodać dodatkowe możliwości dla Twojej firmy. Dzięki ERP mały i duży producent/importer/dystrybutor może uzyskać zgodność z prawem w zakresie ZSEiE, baterii i opakowań. Oprócz spełnienia wymogów zgodności z prawem, ERP oferuje również usługi o wartości dodanej dla swoich członków i innych producentów.

Nasze usługi

Opakowania, odpady, baterie … Jak to działa?

Każdego dnia pracujemy nad poprawą konkurencyjności i innowacyjności rozwiązań logistycznych i recyklingowych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym członkom najlepszą cenę. Bierzemy szare strefy i czynimy je przejrzystymi w oparciu o nasze doświadczenie i znajomość rynku opakowań.

Wszyscy członkowie ERP korzystają z naszego systemu raportowania online, w którym mogą raportować i aktualizować swoje dane online.

Dzięki jednej platformie nasi członkowie mogą uzyskać dostęp do swoich informacji i zarządzać nimi. Członkowie ERP w wielu krajach mogą również przesyłać i przeglądać wszystkie dane swojej firmy online za pomocą jednego logowania.

Usługi

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

  • Bierzemy na siebie wszystkie obowiązki w zakresie EPRi i zmniejszamy złożoność przepisów, aby zwiększyć wydajność firm członkowskich
  • Członkowie uzyskują dostęp do unikalnego systemu składania danych online
  • Aktualizacje dotyczące zmian regulacyjnych i konsultacji

Usługi

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

  • Doświadczony serwis windykacyjny
  • Ochrona cennych zasobów
  • Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska i do spalania

Sprzedajesz zapakowane towary do Niemiec?

Niemiecka ustawa o opakowaniach, która weszła w życie w styczniu 2019 r., zobowiązuje wszystkich producentów i sprzedawców detalicznych wprowadzających opakowania na rynek niemiecki do ubiegania się o licencję w ramach systemu opakowań.

Ustawa, która dotyczy firm wysyłkowych, sprzedawców eBay i operatorów małych sklepów internetowych, obejmuje wszystkie materiały opakowaniowe i nie ma minimalnego progu – jak tylko wprowadzisz opakowanie na rynek niemiecki, musisz przystąpić do programu.

Chcesz się do tego zastosować?

EasyShop to proste rozwiązanie online z następującymi zaletami:

  • Szybka i łatwa rejestracja – odpowiednia nawet dla bardzo małych ilości
  • Natychmiastowa i pełna zgodność już za 75 euro rocznie

Opinie

Opinie członków

Jak nasi członkowie oceniają ERP i jak upraszczamy, usprawniamy i optymalizujemy ich strategie recyklingu? Oto kilka przykładów.

Simplification and efficiency. We have one point of contact across EMEA. The learnings from one market can be applied to other markets. It’s a benefit to have a common approach, a centralised point of contact which brings efficiency and cost savings.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.