Kim jesteś

Producenci/Dystrybutorzy/Importerzy

Odkryj nasze proste rozwiązania w zakresie recyklingu

Zgodność z przepisami staje się coraz większym wyzwaniem dla producentów (dystrybutorów i importerów) w miarę zaostrzania się przepisów. ERP może pomóc w przestrzeganiu przepisów dotyczących recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producenta?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR) to polityka środowiskowa, która reguluje odpowiedzialność producenta za produkt w całym cyklu jego życia. W odniesieniu do tej polityki producenci (dystrybutorzy i importerzy) ponoszą odpowiedzialność za finansowanie zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytego ZSEiE, baterii, akumulatorów, opakowań i innych kategorii produktów EPR, aby złagodzić wpływ swoich produktów na środowisko w całym łańcuchu (od produkcji do recyklingu).

Każda firma, która jako pierwsza wprowadza na rynek w danym kraju produkt podlegający wymogom EPR, jest uważana za producenta.

Może się to zdarzyć na 3 sposoby, w tym w kanale online:

Icon impact weee svg

Wytwarzanie wyrobów

Icon impact batteries

Import produktów

Icon impact packaging

Sprzedaż produktów spoza danego kraju

ERP może obsługiwać wszystkie rodzaje systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jeśli Twoją organizację obejmuje rozszerzona odpowiedzialność producenta oraz zagadnienia na takie tematy, jak zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym i zobowiązania w Europie do utylizacji produktów, powinniśmy porozmawiać.

Usługi

Realizacja rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Przepisy dotyczące ZSEiE, baterii i opakowań oraz cele w zakresie zbiórki stają się coraz ambitniejsze wraz z ewolucją prawodawstwa dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Zmiana zasad oznacza, że zasady mogą się zmieniać co roku, co utrudnia obliczenie obowiązków, i kwot do zapłaty. Jeśli Twoja firma rozwija się na wielu terytoriach europejskich, wyzwania te mnożą się.

ERP ułatwia Ci to i może dodać dodatkowe możliwości dla Twojej firmy. Dzięki ERP mały i duży producent/importer/dystrybutor może uzyskać zgodność z prawem w zakresie ZSEiE, baterii i opakowań. Oprócz spełnienia wymogów zgodności z prawem, ERP oferuje również usługi o wartości dodanej dla swoich członków i innych producentów.

Nasze usługi