Producentansvar for emballage

Bliv klar til det nye emballage-direktiv

Producentansvar for emballage

Hvad betyder det for din virksomhed?

Vi hjælper jer med at opfylde jeres producentansvar for EE-affald, batterier og emballage

Vi er skabt af producenter for producenter og informerer forbrugere om samt servicerer både private virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende optimale løsninger til genanvendelse af affald fra elektronisk og elektrisk udstyr, batterier og emballage.

European Recycling Platform (ERP) har som mål at gøre det nemt for vores kunder at overholde reglerne og rapportere til den bedst mulige pris og med mindst mulig administration. Bliv medlem hos os for at få genanvendelsesløsninger, der er drevet af forenkling og effektivitet.

Services

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi kan varetage jeres forpligtelser, sikre, at I overholder dem, og identificere, hvor der er potentiale til at frigøre værdi i jeres virksomhed. Vi vil gerne hjælpe jer med at få mest muligt ud af jeres ressourcer.

ERP Business Icon

Producenter

Vi hjælper vores kunder med at overholde det udvidede producentansvar (EPR) og reglerne om genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage.

ERP consumer Icon svg

Forbrugere

Vi informerer forbrugerne om fordelene ved genanvendelse på et tidspunkt, hvor forbruget stiger, og hvor der ophobes mere affald.

ERP local authorities icon

Lokale myndigheder

Information om de danske myndigheder, den danske miljøbeskyttelseslov og links til den eksisterende lovgivning inden for EE-affald, batterier og emballage.

Globalt kort

Oplev genanvendelse hos os

Der er vedtaget en lovgivning om elektrisk og elektronisk affald (EE-affald), genanvendelse af batterier og håndtering af brugt emballage i hele Europa. Det kræver innovative løsninger og en partner med et internationalt udsyn.