Producentansvar för förpackningar

Följ ändringarna i förpackningsdirektivet

Producentansvar for emballage

Hvad betyder det for din virksomhed?

Vi hjälper dig att fylla ditt producentansvar inom WEEE, batterier och förpackningar

I över 20 år har European Recycling Platform hjälpt företag att uppfylla sitt producentansvar inom förpackningar, elektroniskt och elektriskt avfall och batterier. Som ett kollektivt system ger vi våra kunder trygghet med tjänster som säkerställer att rapporteringskrav och regler efterlevs med ett minimum av ansträngning för våra kunder.

Med företag i 15 länder, och som en del av den globala Landbell Group, är vi en unik aktör som säkerställer våra kunder en enda kontaktperson över länder, tillgång till värdeskapande kunskap och rådgivning samt att företagens avfall behandlas effektivt i förhållande till återvinning och återvinning.

Våra tjänster

Så kan vi hjälpa er

Vi kan hantera dina skyldigheter, se till att du följer det och identifiera var det finns potential i ditt företag att låsa upp värde. Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta av dina resurser.

ERP Business Icon

Producenter

Vi hjälper våra kunder att följa utökat producentansvar (EPR) och bestämmelser om återvinning och återanvändning av elektriskt och elektroniskt avfall, batterier och förpackningar.

ERP consumer Icon svg

Konsumenter

Vi informerar konsumenterna om fördelarna med återvinning i en tid då konsumtionen ökar och mer avfall ackumuleras.

ERP local authorities icon