Hvem er I

Producenter

Oplev vores enkle genanvendelsesløsninger

Overholdelse af regler – compliance – er en stadig større udfordring for producenterne i takt med at lovgivningen strammes. ERP hjælper jer med at overholde reglerne om genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage.

Udvidet producentansvar

Hvad er udvidet producentansvar?

Udvidet producentansvar (EPR – Extended Producer Responsibility) er en miljøpolitik, der regulerer producentens ansvar for et produkt i hele dets livscyklus. Med denne lovgivning tager producenterne ansvar for at finansiere indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af EE-affald, batterier, akkumulatorer, emballage og andre EPR-produktkategorier, så de mindsker miljøpåvirkningen fra deres produkter i hele kæden (fra produktion til genanvendelse).

Alle virksomheder, der markedsfører et produkt, som er omfattet af EPR-kravene, i det pågældende land, betragtes som producenter.

Det kan ske på tre måder, herunder også online:

Icon impact weee svg

Fremstilling af produkter

Icon impact batteries

Import af produkter

Icon impact packaging

Salg af produkter, der ikke er stammer fra jeres hjemland

ERP kan understøtte alle typer ordninger, systemer og politikker for producentansvar. Hvis jeres virksomhed har en politik, der involverer emner som bæredygtighed, cirkulær økonomi og forpligtelser i Europa vedrørende bortskaffelse af produkter, bør vi tage en snak.