Kim Jesteś

Władze lokalne

Obowiązki lokalne

Myśl globalnie, działaj lokalnie

ERP współpracuje z wieloma władzami lokalnymi w różnych krajach od momentu powstania przepisów ZSEiE. Rozwijamy partnerstwa i ściśle współpracujemy z rządem, radami, agencjami i stowarzyszeniami ochrony środowiska, a także z wieloma innymi podmiotami.

ERP wspólpracuje z lokalnymi dostawcami tam, gdzie to możliwe, aby zmniejszyć ślad węglowy i wspierać lokalną gospodarkę.

Bycie częścią globalnej firmy daje ERP zróżnicowaną i dogłębną wiedzę na temat lokalnych granic zgodności z przepisami, które należy uwzględnić w ramach zobowiązań EPR, a uczestnictwo w kilku strategicznych i odpowiednich grupach roboczych pozwala nam być na czele procesu decyzyjnego.

LOKALNE WŁADZE

Co możemy dla ciebie zrobić

  • Zadbać o procesy rejestracji
  • Koordynować wnioski o członkostwo i wymagania umowne
  • Zarządzać wymogami umownymi z odpowiednimi władzami krajowymi, upoważnionymi przedstawicielami i programami zgodności producentów