What we cover

Usługi odbioru

Usługi odbioru

Prowadzimy zbiórkę odpadów w imieniu naszych Członków. Pomagamy klientom wdrażać obowiązkowe i dobrowolne programy zwrotów sprzętu i baterii. Nie jest to łatwe, zwłaszcza że trzeba brać pod uwagę różne strumienie odpadów – w tym sprzęt, odpady niebezpieczne, ICT, e-odpady, baterie litowe i inne rodzaje baterii itd. Jako Państwa zaufany partner organizujemy odbiory i zbieramy zużyte produkty, sprzęt, baterie akcesoria na całym świecie.

Świadczymy szereg usług odbioru;

  • Organizowanie zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów
  • Wdrażanie rozwiązań lokalnych, krajowych i europejskich
  • Świadczenie dostosowanych do potrzeb, wydajnych i opłacalnych usług