What we cover

Services

Jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby — i zasoby planety.

Współpraca z ERP ma sens i stanowi niezawodną pomoc. Możemy zarządzać Twoimi zobowiązaniami, zapewniać ich przestrzeganie i identyfikować potencjał Twojej firmy w zakresie dodawania wartości środowiskowej daleko wykraczającej poza zgodność z przepisami. Tworzymy również indywidualne i lokalne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami i odbioru odpadów dla producentów, którzy chcą być liderami w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Możemy pomóc na każdym etapie utylizacji trzech strumieni odpadów w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) na całym świecie:

  • ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Baterie (przenośne i przemysłowe)
  • Opakowania

Zajmujemy się wszystkimi zawiłościami prawnymi, upraszczając wszystko tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie aspekty gospodarki odpadami i recyklingu, pomagają spełnić lub przewyższyć normy krajowe i zapewniają najlepsze możliwości dla potrzeb i rozwoju Twojej firmy.

Odpowiedzialność ponad granicami

Wykorzystując naszą ogólnoeuropejską sieć licencjonowanych przewoźników odpadów i operatorów przetwarzania oraz wykwalifikowany zespół operacyjny, ERP może zorganizować zbiórkę i przetwarzanie SEiE, baterii i opakowań z Twojej lokalizacji. Usługi te obejmują dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie odbioru zwrotów (np. produktów poreklamacyjnych), usługi specjalistyczne, takie jak bezpieczne niszczenie, oraz usługi doradcze dotyczące międzynarodowej zgodności z przepisami w zakresie ZSEiE, baterii, opakowań, REACH i RoHS.

Krajobraz legislacyjny się zmienia

Prawodawstwo coraz bardziej koncentruje się na gospodarce o obiegu zamkniętym: przekształcaniu odpadów w zasoby i utrzymywaniu tych zasobów w łańcuchu dostaw. Przez lata nasze rozwiązania zapewniające zgodność gwarantowały ponowne użycie, recykling i odzysk zużytej elektroniki, baterii i opakowań naszych członków i klientów. W ten sposób pomogliśmy odblokować znaczną wartość gospodarki o obiegu zamkniętym na świecie.

7 powodów, dla których warto zaufać systemowi ERP

  1. Przejmujemy wszystkie Twoje zobowiązania dotyczące zgodności z przepisami, eliminując ich złożoność i zwiększając wydajność Twojej firmy.
  2. Mamy ogromne doświadczenie w usługach zbierania i przetwarzania.
  3. Oferujemy rozwiązania oszczędzające czas i zasoby, w tym międzynarodowe oferty rejestracji w wielu krajach, zintegrowane umowy członkowskie i raportowanie w wielu krajach i systemach zbiórki, wraz z jednym punktem kontaktu.
  4. Zapewniamy dostęp do unikalnego, internetowego systemu składania danych.
  5. Obsługujemy naszych klientów w zakresie raportów i sprawozdawczości
  6. Na bieżąco informujemy o zmianach regulacyjnych i konsultacjach.
  7. Współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi i audytowanymi jednostkami