EPEAT-hyväksyntä ERP:n WEEE-kierrätysstandardille

26 maaliskuun, 2016

European Recycling Platform (ERP) tukee tuottajia ympäristöystävällisten tietokoneiden ja näyttöjen sertifioinnissa ympäri Eurooppaa EPEAT hyväksyi ERP:n WEEE-kierrätysstandardin tuotteiden käyttöiän jälkeisen käsittelyn tarkastusstandardiksi.

European Recycling Platform (ERP) on ihanteellinen kumppani ympäristöystävällisten sähkölaitteiden tuottajille. Sen WEEE-kierrätystoimijoille kehitetty tekninen TS.EW.001-standardi hyväksyttiin vastikään soveltuvaksi tarkastusstandardiksi, jonka avulla voidaan varmistaa EPEATin tietokoneille ja näytöille asettamien käyttöiän jälkeisten vaatimusten toteutuminen. EPEAT on maailmanlaajuinen arviointijärjestelmä ympäristön huomioon ottavalle elektroniikalle, ja se parantaa ympäristöystävällisempien tuotteiden näkyvyyttä markkinoilla.

Käyttöiän jälkeiset käsittelyvaatimukset ovat tärkeä osa EPEAT-järjestelmää ja -sertifiointia, ja niihin sisältyvä vaatimus “kierrätystoimijoiden tarkastamisesta” kasvattaa merkitystään jatkuvasti. ERP:n standardi on tunnustettu sovellettavaksi kaikissa EU- ja EFTA-maissa. Tänä päivänä ERP on sertifioinuttämän standardin mukaisesti jo 34 kierrätystoimijaa yhdeksässä eri EU- ja EFTA-maassa.

“ERP on ollut elektroniikkajätteen käyttöiän jälkeisen käsittelyn asiantuntija jo vuodesta 2002, ja se on ainoa organisaatio, jonka tuottajayhdistykset toimivat 15 Euroopan maassa”, toteaa Umberto Raiteri, ERP:n toimitusjohtaja. “Juuri saatu EPEATin hyväksyntä on lisä laajaan kansallisten ja Euroopan laajuisten laatustandardien kokoelmaan, joita jätteenkäsittely- ja tuottajavastuu-palvelumme ovat saavuttaneet. ERP:n käsittely- ja kierrätyskumppaneilleen asettamat kriteerit ovat korkeimpien ympäristöstandardien mukaisia, ja olemme iloisia tunnustuksesta, joka jälleen kerran osoittaa korkealuokkaisen ympäristöosaamisemme.”

Useat tuottajat toimivat monissa Euroopan maissa ja arvostavat ERP:n rajat ylittäviä vaatimustenmukaisuuspalveluja. Asiakkaat hyötyvät sähkölaitteiden käänteisen toimitusketjun täydestä jäljitettävyydestä ERP:n ottaessa vastuulleen eri lakisääteiset ja hallinnolliset haasteet rajat ylittävissä tuotelähetyksissä jopa 30 valtion alueella.

ERP:n TS.EW.001-standardi määrittää vähimmäisvaatimukset, jotka käsittelytoimijoiden on täytettävä WEEE-jätteen hallinnassa, säilytyksessä ja käsittelyssä. ERP varmistaa säännöllisillä ja kunnianhimoisilla kierrätystoimijaketjuihin kohdistuvilla auditoinneilla, että sen asiakkailleen ja jäsenilleen tarjoamat palvelut täyttävät lakisääteiset velvollisuudet ja ERP:n omat korkealuokkaiset vaatimukset.

EPEAT-sertifioinnin saamiseksi tuottajien on täytettävä 10 tiukkaa ympäristövaatimusten sarjaa, jotka ulottuvat kunkin tuotteen suunnittelusta tuotannon kautta aina pitkäikäisyyteen asti. Todistetusti korkealaatuisten käyttöiän jälkeisten palvelujensa avulla ERP tukee asiakkaitaan sertifioinnissa ja sen myötä myynninedistämisessä tarjoamalla asiakkaille, jälleenmyyjille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden tunnistaa ympäristön kannalta paremmat elektroniikka- ja sähkölaitteet helposti.

Uutiset ja tapahtumat

Tuoreimmat uutiset ja tapahtumat

Kyse ei ole vain prosessista ja vaatimustenmukaisuudesta, vaan myös verkottumisesta. ERP jakaa tietoa, näkemyksiä ja uutisia, jotta voimme yhdessä edistää kestävää agendaa.