Teistä

Tietoa tuottajavastuusta

Sähkölaitteiden, akkujen ja paristojen tuottajavastuu

Sähkölaitteiden sekä kannettavien akkujen ja paristojen tuottajilla on velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tätä kutsutaan tuottajavastuuksi (jätelaki). Suomessa tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen on Pirkanmaan ELY keskus (PIRELY). Ahvenanmaalla valvonnasta vastaa Maakuntahallitus (Ålands Landskapsregering, ÅLR).

Tuottajan on rekisteröidyttävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tai/ja kannettavien akkujen ja paristojen tuottajaksi Suomen tuottajarekisteriin. Rekisteröidyt tuottajat ja tuottajien muodostamat tuottajayhteisöt ovat velvollisia raportoimaan markkinoille lasketut, markkinoilta kerätyt ja kierrätetyt määrät PIRELY:lle ja ÅLR:lle.

Erilliskeräyksen ja varastoinnin sekä logistiikan järjestäminen kuuluu tuottajan vastuulle. Keräyspisteverkosto on oltava kattava ja koko maan laajuinen. Tuottajan tulee myös asettaa vakuus, jolla varmistetaan keräys- ja kierrätysvelvollisuuden täyttyminen.

Tuottajat voivat siirtää tuottajavastuunsa sopimuksella tuottajayhteisölle, joka järjestää tuottajavastuun velvollisuuksien hoitamisen kustannustehokkaalla tavalla. ERP Finland on ainoa tuottajayhteisö Suomessa, joka hoitaa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden että paristojen ja akkujen tuottajavastuun yhdellä tuottajavastuun siirtosopimuksella

Lisätietoa tuottajavastuusta Suomessa löytyy Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivulta

Sähkölaitteiden tuottajavastuu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen tuottajalla on lain mukaan velvollisuus järjestää jätehuolto ja kierrätys tuotteille, jotka se laskee markkinoille Suomessa tai muussa EU-maassa. Tuottajavastuullinen tuottaja voi olla valmistaja, maahantuoja tai tuotetta omalla nimellään tai merkillään myyvä myyjä. Tuottajavastuu koskee lähes kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita (mm. kodinkoneet, viihde-elektroniikka, aurinkopaneelit, ICT-laitteet, ilma-lämpöpumput, ulkoporealtaat jne), joita käytetään kuluttajakäytössä tai ammattikäytössä. Tuottajavastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteille sekä määritellään lainsäädännössä:

 • WEEE direktiivi 2012/19
 • Jätelaki 646/2011
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkaromusta 519/2014

Paristojen ja akkujen tuottajavastuu

Kannettavien akkujen ja paristojen tuottajalla on lain mukaan velvollisuus järjestää jätehuolto ja kierrätys tuotteille, jotka se laskee markkinoille. Tuottajavastuullinen tuottaja voi olla valmistaja, maahantuoja tai tuotetta omalla nimellään tai merkillään myyvä myyjä. Tuottajavastuu koskee lähes kaikkia kannettavia akkuja ja paristoja, joita käytetään kuluttajakäytössä tai ammattikäytössä. Tuottajavastuu kannettaville akuille ja paristoille määritellään lainsäädännössä:

 • Paristodirektiivi 2006/66
 • Jätelaki 646/2011
 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014

Näin pääset alkuun

 1. Kerää tiedot arvioidusta myynnistä tuoteluokittain Suomen markkinoille (kg). Muista tarkistaa tästä B2B- ja B2C-laitteiden määritelmät tuottajavastuussa.
 2. Lähetä tiedot meille volyymilomakkeemme avulla
 3. Antamiesi tietojen perusteella ERP laskee sinulle yksilöllisen tuottajavastuun kustannusarvion
 4. Rekisteröi yrityksesi jäseneksi tuottajayhteisöön (sopimus, kaupparekisteriote)
 5. Raportoi toteutunut myyntimäärä (kg) tuottajayhteisölle
 6. Maksa osuutesi tuottajayhteisön kuluista perustuen toteutuneeseen myyntimäärään ja tuoteluokkaan
 7. Olet hoitanut tuottajavastuusi kuntoon sähkölaitteiden ja paristojen & akkujen osalta.