Kiertotalous

Kiertotalous

Tuotteiden elinkaaren pidentäminen

Kiertotalous on tuotanto- ja kulutusmalli, jossa olemassa olevia materiaaleja ja tuotteita jaetaan, liisataan, käytetään uudelleen, korjataan, kunnostetaan ja kierrätetään mahdollisimman pitkään.

Euroopan unionissa syntyy vuosittain yli 2,5 miljardia tonnia jätettä. Tämä luku tuo esiin tarpeen edistää pikaisesti kestävämpää mallia kuten kiertotaloutta, joka liittyy suoraan jätehuoltolainsäädäntöön, jossa ERP:llä on tärkeä rooli.

ERP Recycling Image

KIERTOTALOUS ON TULEVAISUUDEN MALLI

Kiertotalousmalli eroaa lineaaritalouden mallista, joka perustui ota tee-kuluta-heitä pois -malliin, jossa liiallinen ja tarpeeton kulutus nähtiin oikeana käytöksenä.

Kiertotalous keskittyy sen sijaan jakamiseen, korjaamiseen, kunnostamiseen ja kierrätykseen. Tämän tuloksena tuotteiden elinkaari pidentyy ja jäte vähenee minimiin, koska sen materiaalit pidetään taloudessa aina kun mahdollista käyttämällä niitä uudelleen lisäarvon luomiseksi.

Mitä hyötyä kiertotalousmallista on?

Kiertotalousmalli on kestävä järjestelmä, joka on hyväksi yrityksille, ihmisille ja ympäristölle. Se integroi tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet suunnitteluhetkestä siihen asti, kun siitä tulee jätettä ja kuinka kierrätysmateriaalit voidaan ottaa käyttöön valmistusprosessissa.

Alueita, joissa kiertotaloutta voidaan soveltaa ja kehittää ovat: biodiversiteetti, kaupunkiorganisaatio ja -johtaminen, ilmasto, muoti, vihreä energia, rahoitus, ruoka, jäte- ja resurssien hallinta.

CircularEconomyScheme

Kiertotalous

Mitä hyötyä on kiertotaloudesta?

Jätteen syntymisen ehkäiseminen, ekologinen suunnittelu ja uudelleenkäyttö voisivat säästää EU:n yritysten rahaa ja samalla vähentää vuotuista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjä. ducing the total annual greenhouse gas emissions. Nykyään käyttämiemme materiaalien tuotanto muodostaa 45 % CO2-päästöistä.

Kestävä kehitys alati asutummassa maailmassa

Maailman väestö kasvaa, mikä lisää rajallisten ja rajoitettujen raaka-aineiden kysyntää.

Tämä skenaario johtaa siihen, että EU-maat ovat riippuvaisia ​​muista maista raaka-aineissaan. Tästä johtuen raaka-aineiden louhinnalla ja käytöllä on suuri vaikutus ympäristöön ja se lisää energiankulutusta ja CO2-päästöjä.

MITÄ EU TEkEE KIERTOTALOUDEN EDISTÄMISEKSI?

Euroopan komissio esitteli maaliskuussa 2020 kiertotalouden toimintasuunnitelman kestävämmän tuotesuunnittelun edistämiseksi, jätteen vähentämiseksi ja kuluttajien voimaannuttamiseksi (esimerkiksi luomalla oikeus korjaukseen). Painopiste on resurssivaltaisilla aloilla, kuten elektroniikka ja ICT, muovit, tekstiilit ja rakentaminen.

Vuotta myöhemmin parlamentti hyväksyi päätöslauselman uudesta kiertotalouden toimintasuunnitelmasta, jossa vaaditaan lisätoimenpiteitä hiilineutraalin, ympäristön kannalta kestävän, myrkyttömän ja täysin kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä, mukaan lukien tiukemmat kierrätyssäännöt ja sitovat tavoitteet materiaalinkäytölle ja kulutukseen 2030 mennessä.

Ensimmäinen toimenpidepaketti julkaistiin vuonna 2022 kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Ehdotuksiin sisälty