Palvelumme

Palvelut – Tuottajavastuu

Compliance Global Service (CGlobal)

Yhden kontaktin kautta tapahtuva palvelu maailmanlaajuisten tuottajavastuumääräysten noudattamiseksi. CGlobal voi auttaa ERP-jäseniä arvioimaan lakisääteisiä velvoitteita, hoitaa rekisteröinnit tarvittaviin tuottajayhteisöihin kohdemaissa ja auttaa tietojen raportoinnissa yhden kontaktin kautta. CGlobal tarjoaa myös valtuutettujen edustajien palvelua niissä maissa, joissa yrityksellä ei ole toimipaikkaa. Palvelu varmistaa, että tuottajat toimivat maailmanlaajuisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, akkuja tai pakkauksia koskevien vaatimusten mukaisesti.