ERP UK recycles 500,000 tonnes of e-waste

juni 10th, 2016

With a lot of help from our friends, we've recycled over 500,000 tons of e-waste in the UK.

Our infographic tells the whole story.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.