Produsentansvar

Batterier

Medlem av et godkjent returselskap

I Norge har man fra EU innført den norske tilpasningen Avfallsforskriftens kapittel 3 for å takle problemet med den økende mengden batterier. Alle som importerer, produserer eller tilfører batterier til det norske markedet har et produsentansvar for batterier og må tilslutte seg til et godkjent returselskap som ERP Norway.

Samarbeidspartnere

ERP Norway tilbyr løsninger for alle type batterier i forskriften. Herunder høyenergi batterier til Hagal og start-/industribatterier henholdsvis portable husholdningsbatterier til Stena Recycling AS. Vi jobber kontinuerlig med nye løsninger.

GJENVINNING

Batterier

Små produsenter

Du kan bare plassere små mengder batterier på markedet, men trenger en pålitelig partner for å utføre dine forpliktelser. Vi kan gjøre dette for deg.

Større produsenter

Hvis din bedrift plasserer betydelige mengder batterier på markedet, tilbyr vi konkurransedyktige samsvars-løsninger, i tillegg til ekspertise innen retur- og bevisstgjøringskampanjer.

Gjenvinningsprosess

1. Sortering

2. Makulering

Gjenvunnet materiale

Plast

Bly

Kobolt

Nikkel

Metall

Mangan

Syre

Kvikksølv

Sink

Kadmium

Batteries

Small producers

You may only place small amounts of batteries onto the market but need a trusted, reliable partner to carry out your obligations. We can do this for you.

Large producers

If your company places significant amounts of batteries onto the market, we offer competitive compliance solutions, as well as expertise in take-back and awareness-raising campaigns.

Recycling process

1. Sorting

2. Shredding