Våre tjenester

Avfallsstrømmer

Den mest effektive implementeringen av innovative gjenvinningsstrategier.

Vi gjør gjenvinning og forpliktelse enkelt. Våre løsninger dekker elektronikk, batterier og emballasje – alt håndtert av vårt høyt kompetente team og våre enkle, gode data løsninger.

Skapt av produsenter for produsenter. Vårt mål er å gi våre medlemmer den beste tjenesten for overholdelse av sine forpliktelser til best mulig pris og samtidig forenkle kompleksiteten av forpliktelse og rapportering.

ERP Recycling Image

GLOBAL FORANKRING

Miljøpåvirkning på tvers av landegrensene

Internasjonal handel og økende forbruk gjør resirkulering til en presserende, stor og kompleks oppgave. ERP bidrar til å fokusere innsatsen for å oppnå størst mulig effekt for forbrukere, produsenter og samfunnet.

10 millioner tonn EE-avfall og emballasje

Icon impact batteries

Over 40,000 tonn batterier

35 returordninger