FAQs

EE (Elektrisk og Elektronisk avfall) er bransjebetegnelsen for elektrisk avfall, oppkalt etter EU-direktivet som dekker avhending. Elektrisk avfall er den raskest voksende avfallsstrømmen i verden.

Elektrisk og elektronisk utstyr er alt med et batteri eller en plugg på. Lysrør og lavenergilyspærer er også klassifisert som EE av forskriften. Gammeldagse lyspærer omfattes ikke av forskriften. Når elektriske varer (EE) blir til avfall, regnes de som EE avfall eller WEEE.

WEEE-direktivet ble innført for å redusere økende mengder EE-avfall som går til deponi og miljøgifter på avveie. Direktivet krever at produsenter av elektroniske varer betaler for resirkulering av dette utstyret når det blir avfall. I Norge er dette regelverket implementer gjennom «EE-forskriften» eller Avfallsforskriftens kapittel 1.

Produsenter (produsenter og importører) av elektroniske og elektriske varer må slutte seg til en autorisert «produsentoverholdelsesordning»/medlemsbedrift. Produsenten betaler sin valgte ordning for å samle inn og resirkulere EE avfall på sine vegne.

Spør din lokale kommune hvor du skal kaste det lokalt. Alle lokale kommuner godtar WEEE gratis fra husholdninger, vanligvis på gjenvinningssentre. En WEEE-samsvarsordning vil samle inn WEEE fra lokale myndigheter. Denne tjenesten betales av EE-produsenter.  WEEE samles også  også inn av enkelte butikker.

Et PV-system har flere komponenter, inkludert grupper av PV-celler kalt ‘moduler’ (også kjent som ‘paneler’); minst ett batteri; en laderegulator eller kontroller for et frittstående system; en omformer for et netttilkoblet system eller når det kreves vekselstrøm (AC) i stedet for likestrøm (DC); ledninger; og monteringsutstyr eller et støtterammeverk.

EUs batteridirektiv pålegger batteriprodusenter å betale for innsamling og resirkulering av brukte batterier.

Produsenter må bruke et godkjent returselskap for batterier til å administrere produsentansvar på deres vegne. Alle ordninger godkjennes og registreres hos Miljødirektoratet.

Definisjonen av en batteriprodusent strekker seg utover batteriproduksjon. Ethvert selskap som produserer eller importerer batterier eller produkter som inneholder batterier  regnes som en produsent. Forhandlere som importerer egne merkebatterier eller batterier innenfor produkter er også klassifisert som produsenter.

Produsenter må bruke et godkjent returselskap for emballasje til å administrere produsentansvar på deres vegne. Alle ordninger godkjennes og registreres hos Miljødirektoratet.

We will trace the flows of packaging in and out of your company and assess the types of activities performed on the packaging. At every stage, we will look to understand what you do with the packaging.
ERP maintains an extensive database of packaging weights. The database is constantly updated and expanded through collection of weight data from suppliers and manual weighing. Our unique software solution then matches products against packaging weights from the database to calculate your obligation.
There are a number of reasons: outsourcing takes away the complex data collection and calculations process; it can be difficult to obtain packaging weights and assess which business activities are obligated; legislation can be hard to understand – we ensure your compliance with the packaging waste regulations in the UK and Ireland. All of this saves producers significant time and resources.