Reuse og Trading

Mål om å bli best på ombruk

I 2022 ble det registrert til det offisielle produsentregisteret 2% ombruk av totale mengder på 150.000 tonn elektronikkavfall. På samme tid hadde vi 3,9% og slikt sett dro opp snittet, forteller adm. dir. Thor Christian Wiik Svendsen. Vi er langt fra fornøyde og skal jobbe hardt videre for å vesentlig øke total mengde ombruk i Norge og i 2025 har vi satt mål om å bli best på ombruk av returselskapene.

ERP Norway har arbeidet med Reuse og Trading i over 10 år i flere selskaper gjennom vår eminente Salgs og Logistikksjef Omar Khalid Mir og undertegnede, hvor vi har fulgt hverandre i 4 forskjellige selskaper, noe jeg tror er uoffisiell norgesrekord.

Omar Khalid Mir og Thor Christian Wiik Svendsen. To fornøyde deltagere på Kiel-Båten seminar i 2013.

Fortjeneste og bedre samvittighet for kundene

Reuse er på godt norsk ombruk av komponenter og hele produkter fra kasserte produkter fra en kommunal gjenbruksstasjon eller butikk, swop operasjoner ved bytte av gamle modeller til nye og old stock med mer, mens trading er kjøp og salg med høyverdifraksjoner fra elektronikk som typisk kan komme fra verksteder eller andre aktører som samler inn avfall.

Vi er overrasket over hvor lite fokus mange selskaper har på disse tingene og vi har hatt en del kundereiser nå som har vært meget spennende og lærerike. Nesten uten unntak har alle kundereisene endt med fortjeneste for kundene, bedre samvittighet og en god miljøhistorie.

Samarbeid med gode aktører i bransjen

Etter flere år i bransjen har vi funnet frem til langsiktig samarbeid med gode aktører i bransjen som til eksempel drig AS og Norsk Ombruk AS og flere er i loopen.

Vi har også hittil knyttet til oss arbeidsmarkedsbedrifter Fønix avd. Nauen utenfor Tønsberg, Nitor på Lørenskog og Sens i Oslo gjennom de siste 3-4 årene. På denne måten tar vi samfunnsvar ved å gi folk med forskjellig utgangspunkt, nyttig arbeid og en meningsfull hverdag. I dag sysselsetter vi daglig rundt 60 mennesker gjennom disse tiltakene, og vi har planer om flere, forteller Wiik Svendsen.

Sett på kaffekjelen så kommer vi for en prat.

Vil du vite mer?
Ta kontakt så forteller vi mer om muligheter og sirkulær økonomi i praksis

Batteries

Small producers

You may only place small amounts of batteries onto the market but need a trusted, reliable partner to carry out your obligations. We can do this for you.

Large producers

If your company places significant amounts of batteries onto the market, we offer competitive compliance solutions, as well as expertise in take-back and awareness-raising campaigns.

Recycling process

1. Sorting

2. Shredding

Recovered materials

Plastic