Produsentansvar

Emballasje

Medlem av et godkjent returselskap

I Norge har man fra EU innført den norske tilpasningen Avfallsforskriftens kapittel 7 for å håndtere emballasjeavfall. Alle virksomheter som produserer eller importerer varer med mer enn 1.000 kilo av en emballasjetype per år, må være medlem av et godkjent returselskap som ERP Norway.

Samarbeidspartner

ERP Norway tilbyr løsninger for håndtering gjennom Grønt Punkt Norge som er godkjent returselskap for emballasje. Dersom du synes emballasje er vanskelig vil vi gjennom vår partner Grønt Punkt Norge hjelpe deg i forhold til rapportering, emballasjedesign eller innsamling.

Volum

Tall fra 2022

ERP Packaging Solution Icon

640,000+

tonnes of packaging treated in 2022

ERP Packaging Solution Icon

6,800,000+

tonnes of packaging treated since 2004

GJENVINNING

Emballasje kategorier

Denne kategorien for gjenvinning av avfall inkluderer papir, papp, plast, polystyren, stål, aluminium, glass og tre. Mange av disse materialene kan resirkuleres til nye produkter og resirkulering av emballasje reduserer mengden avfall som sendes til deponi og sparer naturressurser.

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Separasjon
 3. Decoating (hvis belagt)
 4. Smelting
 5. Støping
 6. Produksjon

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Behandling (inkludert sortering, rengjøring og dekontaminering)
 3. Knusing og smelting
 4. Produksjon

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Bearbeiding (inkludert avsværting, rengjøring og screening)
 3. Produksjon

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Komprimering
 3. Smelting
 4. Støping
 5. Rulling
 6. Produksjon

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Sortering og separering
 3. Makulering
 4. Behandling
 5. Produksjon

Resirkuleringsprosesser

 1. Samling
 2. Segregering
 3. Dekontaminering
 4. Produksjon
 5. Sluttprodukter

REFERANSER

Kundereiser