Om ERP NORWAY

Sammen for en bærekraftig fremtid

Når det gjelder å ta ansvar for miljøet, er handling viktigere enn ord. Derfor er det vår oppgave i ERP å omsette ideer til konkret handling og gjøre det lettere for produsenter å opptre ansvarlig når de håndterer emballasje, batterier og elektrisk og elektronisk avfall.

Vi tar sikte på å gi våre medlemmer høykvalitets etterlevelse til best mulig pris og forenkle kompleksiteten i samsvar, rapportering og avfallshåndtering. Videre ser vi det som vår oppgave å informere forbrukere og bygge bro til myndighetene for å legge grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid.

Europeisk spesialist på resirkulering av avfall

ERP Norway er del av European Recycling Platform (ERP) som har hovedkontor i Mainz Tyskland. ERP er det første returselskapet som er autorisert til å operere i forskjellige land siden 2002, som svar på det første EU-direktivet om WEEE.Gjennom årene har ERP opparbeidet unik erfaring i hvert land, og vi utgjør i dag det største verdensomspennende nettverket av eksperter på etterlevelse og innsamling av utvidet produsentansvar (EPR).

I Norge har vi også de siste årene utviklet nye løsninger på spesialtilpassede nasjonale innsamlingsløsninger samt løsninger på reuse & trading for våre kunder. På denne måten har våre kunder fått rimeligere løsninger, bedre kontroll på statistikk og tjenester, samt fortjeneste hvor de tidligere har hatt kostnader.

Mer enn 38,600 medlemmer fordelt på 62 land stoler på ERP.

Siden 2014 har ERP vært en del av Landbell Group og vi tilbyr mer enn bare gjenvinningsløsninger, som miljø og kjemikalie rådgivning

Godkjenninger i Norge

ERP Norge er godkjent etter lovverk om Elektronisk og elektrisk avfall (Avfallsforskriften kap. 1), resirkulering av batterier (Avfallsforskriften kap. 3) og ved håndtering av emballasje (Avfallsforskriften kap. 7)
benytter vi Grønt Punkt som godkjent underleverandør.
ERP har ISO-14001 og 9001 sertfikat.

Dedikerte eksperter i 15 land

Vi har over 500 dedikerte eksperter i 15 land.