Green Alley Award

Anerkjennelse av banebrytende sirkulære virksomheter

Oppdag de siste forretningsideene for sirkulær økonomi: Green Alley Awards anerkjenner banebrytende oppstart av sirkulær økonomi.

Når klimaendringene blir mer tydelige over hele kloden, er et sentralt spørsmål i dag: hvordan reduserer vi forbruket av begrensede ressurser og opprettholder deres verdi i økonomien så lenge som mulig? Landbell Group opprettet Green Alley Award for å anerkjenne eksperter på sirkulærøkonomi som prøver å finne svar på dette spørsmålet.

Prisen for oppstart av sirkulær økonomi

Green Alley Award er Europas første oppstartspris for sirkulær økonomi. Siden 2014 har Landbell Group delt ut prisen til oppstartsbedrifter hvis innovative produkter, tjenester eller teknologier bidrar til å utnytte ressursene mest effektivt og redusere avfall drastisk. Løsningene som presenteres av disse laterale tenkerne spenner fra bærekraftige materialer til digitale verktøy for en sirkulær økonomi.

 

Vi kan være din beste partner når det gjelder innovasjoner og nye tilnærminger innen sirkulær økonomi og bærekraftig resirkulering av avfall. Green Alley Award hjelper oss med å oppdage lovende bærekraftige forretningsløsninger før de går inn i massemarkedet og tilbyr våre kunder nye bærekraftige alternativer for å forbedre deres produkter, tjenester, forsyningskjeder og resirkuleringsordninger.