Produsentansvar

EE-produkter

Medlem av et godkjent returselskap

I Norge har man fra EU innført den norske tilpasningen Avfallsforskriftens kapittel 1 for å takle problemet med den økende mengden EE-avfall. Alle som importerer, produserer eller tilfører elektriske produkter til det norske markedet har et produsentansvar for EE-produkter og må tilslutte seg til et godkjent returselskap som ERP Norway.

EE – Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr

Moderne elektronikk er laget av sjeldne og dyre ressurser, som kan gjenvinnes og ombrukes hvis avfallet håndteres riktig.

Fra store til små produkter, fra lamper til IT – når enhetene har nådd sin levetiden regnes de som avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall). EE-avfall inneholder en kompleks blanding av materialer, hvorav noen er farlige, som kan forårsake store miljø- og helseproblemer hvis de kasserte enhetene ikke håndteres riktig.

Gjenvinning

EE-avfall kategorier

Det finnes ulike kategorier av EE-avfall, både når det gjelder sammensetningen og måtene for håndtering, behandling og resirkulering:

Store husholdningsapparater

Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, komfyrer. Den første fasen av resirkulering er dekontaminering. Kabler og andre elektriske komponenter fjernes; ballaster, plast, jernforbindelser og andre metaller separeres og gjenvinnes. Disse materialene sendes deretter for videre behandling og gjenvinning.

Resirkuleringsprosess

1. Forhåndsortering dekontaminering

2. Makulering

3. Separasjon

Gjenvunnet materiale

Kabler

Betong

Kondensator