Felles etiske retningslinjer

juni 5th, 2018

De tre returselskapene for EE-avfall signerte 30.mai en avtale med felles etiske retningslinjer.

Returselskapene for EE-avfall har signert et sett etiske retningslinjer som gjør at selskapene kan fokusere på kjerneoppgaven, nemlig innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall.

De tre selskapene ERP Norge (ved Sonja Rytter), Renas (ved Bjørn Arild Thon) og Norsirk (ved Stig Ervik) har jobbet frem en egen avtale som innehar momenter om både clearing og innsamlingsforpliktelser, og ikke minst har returselskapene innført et eget begrep i prosessen for å komme i mål med disse etiske retningslinjene - nemlig "pliktdeling". Avtalen ble signert 30. mai.

Innledningvis sier avtalen at “vårt ønske med disse felles etiske retningslinjene er at vi bygger opp en troverdig og bærekraftig bransje for innsamling og gjenvinning av EE-avfall. Vi er tre selskaper, med alle våre ansatte og våre eiere, som har gått sammen for å utvikle et felles sett av kjøreregler basert på myndighetenes bestemmelser. Som bransje ser vi nødvendigheten av å ta ansvar og stå samlet på områder som går utover reguleringer i Avfallsforskriften kapittel 1. (EE-forskriften)”

Videre er selskapene enige om at “EE-returselskapene er alle godkjent av Miljødirektoratet for å ivareta forpliktelser og krav satt i forskriftene. Samlet sett utgjør dette en rekke plikter vi alle tre skal oppfylle. Gjennom samarbeid og behov for felles løsning så har vi innført et nytt begrep for oss – pliktdeling. Pliktdelingen medfører at vi skal i fellesskap dele på de plikter som er lagt på oss som EE-returselskaper.”

Med avtalen håper selskapene å skape endring i hele bransjen. “Vi skal gjøre vårt for å etterleve våre felles retningslinjer og vi håper nye aktører i bransjen er villig til å bli med oss i denne felles satstingen for EE-bransjen,” sier den.

Fra venstre Sonya Rytter, Bjørn Arild Thon, Stig Ervik og Nancy Strand (fra Avfall Norge) signerte 30. mai en felles avtale med etiske retningslinjer for returselskapene for EE-avfall.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.