Hva har vi i kjøleskapet?

januar 24th, 2019

Gamle kjøleskap er potensielle miljøbomber. Kompressorene i kjøle- og frysemøbler frigjør svært skadelige klimagasser dersom de fjernes på en ikke-forsvarlig måte. Men det er også ”gull” i det gamle kjøleskapet.

I et kjøleskap produsert før 1993 er det så mye klimagass at det tilsvarer utslipp fra 10 000 km med bilkjøring. Også nye kjøleskap inneholder miljøgifter som må håndteres på forsvarlig måte. Derfor er det svært viktig at kjøleskapene leveres inn til gjenvinning.

Tilbake i kretsløpet ERP samler årlig inn ca. 110.000 kasserte kjøleenheter. På Revac blir kjøleskap fra hele Norden plukket fra hverandre på en trygg måte og alle deler av verdi går til gjenvinning. – Dette betyr at gassene blir håndtert på forsvarlig måte og at de ulike elementene i kjøleskapet får nytt liv og dermed føres tilbake i kretsløpet, sier daglig leder i ERP Norge Sonja Rytter.

Annethvert er gammelt Hos Revac legges kjøleskapene på bånd. Det tappes for olje og kuldemediet tas ut. Deretter fjernes glass, plast og kompressor manuelt. Det er spesielt viktig at kompressoren fjernes av kyndige slik at miljøgiftene ikke siver ut.

I 1995 ble det forbudt å bruke freongass i kjølemøbler. Fortsatt er omlag annethvert kjøleskap så gammelt at det inneholder freon. – For å ikke ta noen risiko behandles alle kjøleskapene på samme måte der eventuelle freongasser håndteres i en lukket prosess, forklarer daglig leder på Revac Anders Aas.

1,6 jordkloder Deretter går hele kjøleskapet i en helautomatisk kverneprosess. Alle deler kvernes og separeres. Plast og isolasjon forbrennes og går til energigjenvinning. De øvrige komponentene går til materialgjenvinning. Omlag 93% av materialene i kjøleskapet gjenvinnes.

– Kjøleskapet er fullt av materialer som det er knapphet på i verden. Slik vi lever og konsumerer i dag, trenger vi 1,6 jordkloder for å kunne opprettholde levestandarden. Det sier seg selv at vi må bruke ressursene våre på en mer bærekraftig måte. Blant annet gjenvinning av metaller som aluminium, jern og kobber, er en viktig faktor for å klare dette.

– Slik kan ditt gamle kjøleskap gjenoppstå og få nytt liv. Hvem vet, kanskje komponenter fra det gamle kjøleskapet blir brukt livsviktig medisinsk utstyr eller i ny transportteknologi? Dette er sirkulær økonomi i praksis, sier Sonja Rytter.

 

 

 

 

 

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.