EE-selskapene enige om clearingavtale

mars 8th, 2019

De tre returselskapene for EE-avfall har blitt enige om en clearingavtale for å bytte volumer.

De tre returselskapene for EE-avfall har blitt enige om en clearingavtale for å bytte volumer. – Et mer effektivt og tillitsbasert system, mener Sonja Rytter i ERP.

Returselskapene ERP Norway, Norsirk og Renas har blitt enige om en måte å bytte volumer ved over- og underinnsamling, en såkalt clearingavtale. Avtalen innebærer blant annet at en revisor fra Ernst & Young går gjennom innsamlingstallene og legger frem en fordeling.

Positivt for økonomi og miljø – Et godt samarbeid og et velfungerende clearingsystem returselskapene i mellom vil føre til et mer effektivt system som på sikt vil redusere kostnader og i siste instans gi en positiv miljøgevinst, sier daglig leder i ERP Norway Sonja Rytter, som har vært en av initiativtakerne til samarbeidet det siste året.

Hun understreker også at avtalen gjør at selskapene i større grad tar et felles ansvar for å samle inn EE-avfall fra hele landet.

Tettere samarbeid Bakgrunnen for clearingavtalen er en felles Code of conduct signert i 2018 med mål om å bygge opp en troverdig og bærekraftig bransje for innsamling og gjenvinning av EE-avfall.

– Avtalen innebærer blant annet at vi skal fortsette å være konkurrenter, men at vi skal være bevisst hvordan vi ordlegger oss. Vi kan også jobbe sammen om en jevnere fordeling av volum, samarbeide på logistikk og emballasje og vi skal kunne hente på samme sted, sier Sonja Rytter.

Avtalen styrket tilliten oss imellom og la til rette for clearingavtalen som nå er en realitet. Rytter er glad for at clearingssystemet kom på plass før EUs nye produktgrupper trådte i kraft slik at dette ikke skapte ytterligere diskusjoner.

Les mer om Code Of Conduct saken her.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.