Våre tjenester

Få mest mulig ut av dine og planetens ressurser

Et samarbeid med ERP gir ikke bare god mening, men kan også være en god forretning. Vi kan administrere dine forpliktelser, sikre at du overholder og identifisere potensialet i virksomheten din for å tilføre verdi, langt utover samsvar. Vi lager også enkeltstående og lokale avfallshåndterings- og returløsninger for produsenter som ønsker å lede omstillingen mot en sirkulær økonomi.

 

Vi kan bistå på alle trinn i deponeringen av de tre avfallsstrømmene under Extended Producer Responsibility (EPR) forpliktelser over hele verden:

  • EE-avfall – Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr
  • Batterier
  • Emballasje

 

Vi håndterer alle kompleksitetene, og gjør ting så enkelt som mulig. Våre løsninger dekker alle aspekter av resirkulering av avfall og hjelper deg med å møte eller overgå nasjonale standarder og gi den beste verdien for dine forretningsbehov.

Ansvar på tvers av landegrensene

Ved å bruke vårt dyktige driftsteam og pan-europeiske nettverk av transportører og behandlingsoperatører, kan ERP arrangere innsamling og behandling av EE-avfall, batterier og emballasje fra medlemmene. Disse tjenestene inkluderer skreddersydde returløsninger, spesialisttjenester som sikker destruksjon og konsulenttjenester for internasjonal overholdelse av EE-avfall, batterier, emballasje, REACH og RoHS.

Lovbildet er i endring

Lovgivningen fokuserer mer og mer på sirkulær økonomi: Å gjøre avfall til ressurser og holde disse ressursene i forsyningskjeden. Gjennom årene har våre samsvarsløsninger sørget for at medlemmenes avfallselektronikk, batterier og emballasje kan gjenbrukes, resirkuleres og gjenvinnes. Slik hjelper vi medlemmene våre med å låse opp verdien av sirkulær økonomi. 

4 grunner til å stole på ERP

  1. Vi påtar oss alle overholdelsesforpliktelser, fjerner kompleksitet og øker effektiviteten
  2. Vi har erfaring med innsamlings- og behandlingstjenester
  3. Vi tilbyr deg tids- og ressursbesparende løsninger, inkludert internasjonale tilbud for registreringer i flere land, integrerte medlemsavtaler og rapportering i flere land
  4. Vi holder deg oppdatert på regelverksendringer og konsultasjoner