Hvem er I?

Forbrugere

Frontpage > Hvem er I > Forbrugere

Forbrugernes rolle

I takt med at forbrugerne køber flere og flere produkter, bliver produkternes livscyklusser stadig kortere. Det øger mængden af affald, f.eks. kasseret emballage, brugte batterier og kasseret udstyr. Simple løsninger kan lette presset.

Effektive genanvendelsesløsninger er til gavn for både mennesker, virksomheder og miljøet. Og der er mere end nogensinde brug for dem i en tid, hvor affaldsmængderne stiger, og hvor der skal findes effektive måder at genanvende elektronisk udstyr, batterier, flasker, papir, metal, glas, emballage og meget mere.

Services

Genanvendelse af materialer giver et sundt miljø

ERP resources icon

Spar på ressourcerne

Genanvendelse sparer på værdifulde råmaterialer og sparer energi. Jordens ressourcer er begrænsede. Kun en øget brug af sekundære råmaterialer kan stoppe den lineære økonomi og bevare vores tilgængelige ressourcer.

Maksimering af pladsen

Vores plads er begrænset, og lossepladserne forgifter vores miljø med farlige og giftige stoffer.

ERP environment health

Et sundere miljø

Et sikrere og grønnere miljø forbedrer både vores livskvalitet og vores livsglæde.

Spar på energien

Genanvendelse betyder, at vi bruger færre materialer, skal behandle mindre affald og bruger mindre energi på at udvinde og raffinere nye råmaterialer.

Services

Inddragelse af forbrugerne: Hvad kan vi genanvende?

Vi mener, at genanvendelse skal være enkelt. Men det er afgørende, at vi alle, som forbrugere og borgere, er med til det, hvis det skal lykkes.

Afhængigt af affaldstypen kan vi vælge, hvor vi afleverer vores affald, så vi sikrer, at affaldet bliver sorteret, behandlet og genanvendt. Første del af kæden for affaldshåndtering afhænger af forbrugerne, og derefter gør ERP resten og sætter gang i driften og de tekniske procedurer.

Rækken af beslutninger og adfærd, der fremmer en cirkulær økonomi, starter i butikken, når vi køber et produkt. Overvejer vi produktets energieffektivitet? Kontrollerer vi, om produktet er genanvendeligt eller indeholder genanvendte materialer?

Når vi bruger produktet, bør vi huske på, hvordan vi vedligeholder og passer på produktet, så levetiden bliver forlænget, herunder genbrug og reparation. Hvis der ikke er andre muligheder for produktet end genanvendelse, så lad os give det et nyt liv!

Genanvendelse af affald fra A til Å

Når affaldet er indsamlet, bliver det sorteret i grupper med forskellige karakteristika og krav til behandling, så det kan genanvendes, når det ikke kan genbruges. Sløjfen bliver bundet, når råmaterialerne føres tilbage i produktionssystemet.

Få mere at vide om genanvendelsesprocessen ved at klikke på ikonerne nedenfor.

ERP Recycling Image

Genanvendelse

Hvad kan vi genanvende?

Genanvendelse skal være enkelt. Men med så mange typer produkter og materialer og flere forskellige emballagesymboler er det ikke altid let at skelne mellem, hvad der er genanvendeligt, og hvad der ikke er.

For at forenkle tingene har vi sammensat en interaktiv guide over, hvad I kan og ikke kan genanvende. Den indeholder nogle generelle oplysninger om, hvad der sker ved genanvendelse, og hvad der kan genbruges.

Få mere at vide om genanvendelsesprocessen ved at klikke på ikonerne nedenfor.

Store husholdningsapparater

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer.
Første del af genanvendelsen er dekontaminering: kabler og andre elektriske komponenter fjernes, ballaster, plast, jernforbindelser og andre metaller adskilles og genvindes. Disse materialer sendes derefter til videre forarbejdning og genvinding.

Genanvendelsesproces

1. Første fragmentering og dekontaminering

2. Fragmentering

3. Adskillelse

Genvundne materialer

Kabler

Beton

Kondensator

Plast

Jernholdigt metal

Ikke-jernholdigt metal