Hvem er I?

Forbrugere

Forbrugernes rolle

I takt med at forbrugerne køber flere og flere produkter, bliver produkternes livscyklusser stadig kortere. Det øger mængden af affald, f.eks. kasseret emballage, brugte batterier og kasseret udstyr. Simple løsninger kan lette presset.

Effektive genanvendelsesløsninger er til gavn for både mennesker, virksomheder og miljøet. Og der er mere end nogensinde brug for dem i en tid, hvor affaldsmængderne stiger, og hvor der skal findes effektive måder at genanvende elektronisk udstyr, batterier, flasker, papir, metal, glas, emballage og meget mere.

Services

Genanvendelse af materialer giver et sundt miljø

ERP resources icon

Spar på ressourcerne

Genanvendelse sparer på værdifulde råmaterialer og sparer energi. Jordens ressourcer er begrænsede. Kun en øget brug af sekundære råmaterialer kan stoppe den lineære økonomi og bevare vores tilgængelige ressourcer.

Maksimering af pladsen

Vores plads er begrænset, og lossepladserne forgifter vores miljø med farlige og giftige stoffer.