Hvem er I?

Forbrugere

Forbrugernes rolle

I takt med at forbrugerne køber flere og flere produkter, bliver produkternes livscyklusser stadig kortere. Det øger mængden af affald, f.eks. kasseret emballage, brugte batterier og kasseret udstyr. Simple løsninger kan lette presset.

Effektive genanvendelsesløsninger er til gavn for både mennesker, virksomheder og miljøet. Og der er mere end nogensinde brug for dem i en tid, hvor affaldsmængderne stiger, og hvor der skal findes effektive måder at genanvende elektronisk udstyr, batterier, flasker, papir, metal, glas, emballage og meget mere.

Services

Genanvendelse af materialer giver et sundt miljø

ERP resources icon

Spar på ressourcerne

Genanvendelse sparer på værdifulde råmaterialer og sparer energi. Jordens ressourcer er begrænsede. Kun en øget brug af sekundære råmaterialer kan stoppe den lineære økonomi og bevare vores tilgængelige ressourcer.

Maksimering af pladsen

Vores plads er begrænset, og lossepladserne forgifter vores miljø med farlige og giftige stoffer.

ERP environment health

Et sundere miljø

Et sikrere og grønnere miljø forbedrer både vores livskvalitet og vores livsglæde.

Spar på energien

Genanvendelse betyder, at vi bruger færre materialer, skal behandle mindre affald og bruger mindre energi på at udvinde og raffinere nye råmaterialer.

Services

Inddragelse af forbrugerne: Hvad kan vi genanvende?

Vi mener, at genanvendelse skal være enkelt. Men det er afgørende, at vi alle, som forbrugere og borgere, er med til det, hvis det skal lykkes.