Cirkulær Økonomi

Hvad gør den cirkulære økonomimodel godt for?

Den cirkulære økonomi er et solidt system, der er godt for både virksomheder, mennesker og miljøet. Den omfatter alle faser af et produkts livscyklus, fra det bliver designet, til det bliver til affald, og den måde hvorpå produktets genanvendelige materialer kan genindføres i fremstillingsprocessen.

De områder, hvor den cirkulære økonomi kan anvendes og udvikles, er: biodiversitet, byplanlægning og -forvaltning, klima, mode, grøn energi, økonomi, fødevarer samt håndtering af affald og ressourcer.

ERP Recycling Image

Hvordan fungerer bæredygtighed i en verden med flere og flere mennesker?

Verdens befolkning vokser, og det øger efterspørgslen på de råmaterialer, der er begrænsede.

Denne situation gør, at nogle EU-lande er afhængige af andre lande for at kunne skaffe deres råmaterialer.

Udvinding og anvendelse af råmaterialer har en stor indvirkning på miljøet og øger energiforbruget og CO2-udledningerne.

Hvad gør EU for at fremme en cirkulær økonomi?

Europa-Kommissionen fremlagde handlingsplanen for cirkulær økonomi i marts 2020 for at fremme mere bæredygtigt produktdesign, reducere affaldsmængderne og styrke forbrugerne (f.eks. ved at skabe en ret til at få repareret en vare). Der er fokus på ressourceintensive sektorer som f.eks. elektronik og IKT, plast, tekstiler og byggeri.

Året efter vedtog Parlamentet en beslutning om den nye handlingsplan for cirkulær økonomi med krav om yderligere foranstaltninger for at opnå en CO2-neutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri og fuldt ud cirkulær økonomi inden 2050, herunder strengere genanvendelsesregler og bindende mål for materialeforbrug og -anvendelse inden 2030.

Den første pakke af foranstaltninger blev offentliggjort i 2022 for at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi. Det er en del af handlingsplanen for cirkulær økonomi. Forslagene omfatter bl.a. fremme af bæredygtige produkter, styrkelse af forbrugernes evne til at gennemføre den grønne omstilling, gennemgang af reglerne for byggematerialer og udarbejdelse af en strategi for bæredygtige tekstiler.

Forlængelse af produkters livscyklus

Den cirkulære økonomi er en produktions- og forbrugsmodel, der indebærer deling, leasing, genbrug, reparation, renovering og genanvendelse af eksisterende materialer og produkter så længe som muligt.

Der produceres årligt mere end 2,5 milliarder tons affald i EU. Derfor er vi nødt til at fremme en mere bæredygtig model. ERP spiller en vigtig rolle, fordi vi er direkte involveret i affaldshåndtering.

Cirkulær økonomi er mere end blot genanvendelse

Den cirkulære økonomimodel udfordrer den lineære økonomi, som var baseret på “take-make-dispose”-tilgangen (køb-brug-smid væk), og som fører til et overdrevent og unødvendigt forbrug.

Den cirkulære økonomi fokuserer i stedet på at dele, reparere, renovere og genanvende. Produkternes livscyklus forlænges, og affaldet reduceres til et minimum, da materialerne så vidt muligt bevares i økonomien.