Frontpage > Hvem er vi

Vi fremmer en mere bæredygtig fremtid for alle i dag

Når det drejer sig om at tage ansvar for miljøet, er handling vigtigere end ord. Derfor er det ERP’s mission at omsætte idéer til konkret handling og gøre det lettere for producenterne at handle ansvarligt, når det kommer til håndtering af emballage, batterier samt elektrisk og elektronisk affald.

Det er vores formål at sikre, at vores kunder på bedste vis overholder reglerne til den bedst mulige pris, samt forenkle udfordringerne i forbindelse med compliance, rapportering og affaldshåndtering. Desuden ser vi det som vores opgave at informere forbrugerne og bygge bro til de lokale myndigheder og dermed skabe grundlag for en mere bæredygtig fremtid.

ERP’s vigtigste services omfatter:

  • Overholdelse af reglerne for EE-affald for B2B- og B2C-produkter
  • Overholdelse af emballagelovgivningen for salgs- og transportemballage
  • Overholdelse af reglerne for bærbare og industrielle batterier samt bilbatterier
  • Online overholdelse af reglerne for emballage i Tyskland og Østrig

Vi hjælper jer med at håndtere jeres ansvar

Vi er den første complianceordning, der har været autoriseret til at arbejde i forskellige lande siden 2002, som et svar på det første WEEE-direktiv fra EU.

Vores mission er at hjælpe medlemmerne med at forvalte deres ansvar effektivt og globalt, hvad angår genanvendelse af EE-affald, batterier og emballage. Alt sammen understøttet af vores unikke dataservices.

Vi er skabt af producenter for producenter, og det er vores mål at tilbyde vores medlemmer compliance af bedste kvalitet til den bedst mulige pris samt at forenkle kompleksiteten i forbindelse med compliance og rapportering og affaldshåndtering.

Når det drejer sig om at tage ansvar for miljøet, er handling vigtigere end ord. Derfor er det ERP’s mission at omsætte idéer til konkret handling og gøre det lettere for producenterne at handle ansvarligt, når det kommer til håndtering af emballage, batterier samt elektrisk og elektronisk affald.

Det er vores mål at tilbyde vores medlemmer compliance af bedste kvalitet til den bedst mulige pris samt at forenkle udfordringerne i forbindelse med compliance, rapportering og affaldshåndtering. Desuden ser vi det som vores opgave at informere forbrugerne og bygge bro til de lokale myndigheder og dermed skabe grundlag for en mere bæredygtig fremtid.

REPRÆSENTATION PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Miljøpåvirkning på tværs af grænser
Affald indsamlet af ERP

10 millioner tons EE-affald og emballage

Icon impact batteries

Over 40.000 tons batterier

35 returordninger

Om ERP

ERP tilbyder en komplet genanvendelsesplatform

  • Overholdelse af reglerne for EE-affald for B2B- og B2C-produkter
  • Overholdelse af emballagelovgivningen for salgs- og transportemballage
  • Overholdelse af reglerne for bærbare og industrielle batterier samt bilbatterier

Om ERP

Europæisk specialist i genanvendelse af affald

Vi er den første complianceordning, der har været autoriseret til at arbejde i forskellige lande siden 2002, som et svar på det første WEEE-direktiv fra EU.

ERP har gennem årene fået værdifuld erfaring i alle landene, og vi udgør i øjeblikket det største globale netværk af eksperter inden for compliance og indsamling på EPR (udvidet producentansvar).

Om ERP

Mere end 38.600 medlemmer i 62 lande stoler på ERP

Siden 2014 har ERP været en del af Landbell Group og kan også tilbyde andet end services indenfor affaldshåndtering – f.eks. overholdelse af miljø- og kemikalieregler.

REPRÆSENTATION PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Opfyldelse af de internationale mål

I 2021 opfyldte vores producentansvarlige organisationer (PRO – Producer Responsibility Organisations) indsamlingsmålene i alle de lande, hvor vi arbejder, og de opfyldte dermed vores medlemmers juridiske forpligtelser og sørgede for, at de overholdt reglerne fuldt ud.

Disse PRO’er, der arbejder i et konkurrencepræget miljø, havde et stærkt fokus på at fremme innovation og forbedre de services, der tilbydes til vores medlemmer.

Den internationale handel og det stigende forbrug gør genanvendelse til en presserende og utrolig kompleks opgave. ERP hjælper med at fokusere indsatsen, så forbrugere, producenter og samfundet opnår den størst mulige effekt.

Icon impact packaging

Dedikerede eksperter i 15 lande

Drevet af ERP på verdensplan