Vores services

Services – Returløsninger

Returservices

Vi hjælper kunderne med at implementere obligatoriske og frivillige returprogrammer. Det er ikke let, især fordi der skal tages hensyn til forskellige affaldskategorier – herunder farlig emballage, IKT, e-affald, litiumbatterier og andre typer batterier, medicinsk udstyr og andre former for emballage. Som jeres betroede partner organiserer vi afhentning og indsamling af udtjente produkter, tilbehør og emballage i hele verden.

Vi tilbyder en række returservices:

Organisering af indsamling, sortering og genanvendelse af produkt- og emballageaffald
Implementering af lokale, nationale og europæiske løsninger
Levering af skræddersyede, effektive og omkostningseffektive services