Hvem er I

Producenter

Frontpage > Hvem er I > Producenter

Oplev vores enkle genanvendelsesløsninger

Overholdelse af regler – compliance – er en stadig større udfordring for producenterne i takt med at lovgivningen strammes. ERP hjælper jer med at overholde reglerne om genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage.

Udvidet producentansvar

Hvad er udvidet producentansvar?

Udvidet producentansvar (EPR – Extended Producer Responsibility) er en miljøpolitik, der regulerer producentens ansvar for et produkt i hele dets livscyklus. Med denne lovgivning tager producenterne ansvar for at finansiere indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af EE-affald, batterier, akkumulatorer, emballage og andre EPR-produktkategorier, så de mindsker miljøpåvirkningen fra deres produkter i hele kæden (fra produktion til genanvendelse).

Alle virksomheder, der markedsfører et produkt, som er omfattet af EPR-kravene, i det pågældende land, betragtes som producenter.

Det kan ske på tre måder, herunder også online:

Icon impact weee svg

Fremstilling af produkter

Icon impact batteries

Import af produkter

Icon impact packaging

Salg af produkter, der ikke er stammer fra jeres hjemland

ERP kan understøtte alle typer ordninger, systemer og politikker for producentansvar. Hvis jeres virksomhed har en politik, der involverer emner som bæredygtighed, cirkulær økonomi og forpligtelser i Europa vedrørende bortskaffelse af produkter, bør vi tage en snak.

TJENESTER

Opfyldelse af politikker om producentansvar

Reglerne om EE-affald, batterier og emballage samt indsamlingsmålene bliver mere ambitiøse, efterhånden som lovgivningen om cirkulær økonomi udvikler sig. Se vores services her

ERP kan hjælpe jer på tværs af landegrænser

Skiftende lovgivning betyder, at reglerne kan ændre sig fra år til år, og det gør det svært at regne ud, hvad I skal betale. Hvis jeres virksomhed udvides til flere europæiske lande, bliver det mere udfordrende.

ERP gør det nemt for jer og kan desuden tilføre ekstra værdi undervejs

Gennem ERP kan en producent, stor eller lille, opnå lovmæssig overholdelse, hvad angår EE-affald, batterier og emballage. Ud over at opfylde de lovmæssige compliance-krav tilbyder ERP også værdiskabende services til sine medlemmer og andre producenter.

Emballage, affald, batterier … Hvordan fungerer det?

Hver dag arbejder vi på at forbedre konkurrenceevnen og innovationen inden for logistik- og genanvendelsesløsninger. Det giver os mulighed for at tilbyde vores medlemmer den bedste pris. Vi gør de grå områder transparente på baggrund af vores erfaring og viden om emballagemarkedet.

Alle ERP-medlemmerne bruger vores online indberetningssystem, hvor de kan indberette og opdatere deres data online samt gennemgå, downloade og udskrive certifikater for tidligere deklarationer.

Med en enkelt platform til alle dækkede kategorier kan vores medlemmer få adgang til og administrere deres oplysninger. ERP-medlemmer i flere lande kan også indberette og gennemgå alle deres virksomhedsdata online ved hjælp af et enkelt login.

Services

Kundefordele

• Vi påtager os alle compliance-forpligtelser og fjerner kompleksiteten, så det bliver mere effektivt for medlemsvirksomhederne
• Medlemmerne får adgang til et unikt onlinesystem til indberetning af data
• Opdateringer om lovændringer og -høringer

Services

Miljøfordele

• Erfarne indsamlings- og behandlingsservices
• Beskyttelse af værdifulde ressourcer
• Mindre affald til deponering og forbrænding

Sælger I emballerede varer til Tyskland?

Den tyske emballagelov, som trådte i kraft i januar 2019, forpligter alle producenter og detailhandlere, der bringer emballage i omløb på det tyske marked, til at ansøge om en licens gennem en emballageordning.

Loven, som gælder for postordrevirksomheder, eBay-sælgere og ejere af små onlinebutikker, omfatter alle emballagematerialer og har ingen minimumsgrænse – så snart I bringer emballage i omløb på det tyske marked, skal I tilslutte jer en ordning.

Har I brug for at overholde reglerne?

EasyShop er en enkel onlineløsning med følgende fordele:

Hurtig og nem registrering – velegnet til selv meget små mængder
Øjeblikkelig og fuld overensstemmelse helt ned til 75 € om året

Forenkling og effektivitet. Vi har ét kontaktpunkt i hele EMEA. Erfaringerne fra ét marked kan anvendes på andre markeder. Det er en fordel at have en fælles tilgang – et centraliseret kontaktpunkt, som giver effektivitet og omkostningsbesparelser.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.