Vores services

Kategorier – Batterier

Batterier – nemme genanvendelsesløsninger

Vores løsninger dækker alle aspekter af genanvendelse af batterier og kan forenkle processerne for alle virksomheder, lige fra små til store. Vi kan levere batteriindsamling til jeres lokaliteter og håndtere alle jeres behov for at overholde reglerne.

Genanvendelse af batterier

Hvad er bærbare batterier?

Batterier eller akkumulatorer er alle kilder til elektrisk energi, der er genereret ved direkte omdannelse af kemisk energi og består af en eller flere primære battericeller (ikke genopladelige) eller af en eller flere sekundære battericeller (genopladelige).

De fleste typer batterier indeholder giftige tungmetaller, herunder nikkel, kadmium og kviksølv. Alle disse metaller kan genvindes og genbruges.

Genbrug af batterier er godt for miljøet, da det holder dem væk fra lossepladsen, hvor tungmetaller kan sive ned i jorden og forårsage jord- og vandforurening og udgøre en fare for dyre- og plantelivet. Hvis batterier forbrændes sammen med husholdningsaffald, forårsager de tungmetaller, de indeholder, luftforurening.

Batterier

Små producenter

I markedsfører måske kun små mængder batterier, men I har brug for en pålidelig partner, som I kan stole på vil opfylde jeres forpligtelser. Det kan vi gøre for jer.

Store producenter

Hvis jeres virksomhed sender store mængder batterier på markedet, tilbyder vi konkurrencedygtige løsninger til at overholde reglerne samt ekspertise inden for retur- og oplysningskampagner.

Genanvendelsesproces

1. Sortering

2. Fragmentering

Genvundne materialer

Plast

Bly

Kobolt

Nikkel

Metal

Mangan

Syre

Kviksølv

Zink

Kadmium

Batterier

Små producenter

I markedsfører måske kun små mængder batterier, men I har brug for en pålidelig partner, som I kan stole på vil opfylde jeres forpligtelser. Det kan vi gøre for jer.

Store producenter

Hvis jeres virksomhed sender store mængder batterier på markedet, tilbyder vi konkurrencedygtige løsninger for at overholde reglerne samt ekspertise inden for retur- og oplysningskampagner.

Genanvendelsesproces

1. Sortering

2. Fragmentering

Genvundne materialer

Plast

Bly

Kobolt

Nikkel

Metal

Mangan

Syre

Kviksølv

Zink

Kadmium

Forenkling og effektivitet. Vi har ét kontaktpunkt i hele EMEA. Erfaringerne fra ét marked kan anvendes på andre markeder. Det er en fordel at have en fælles tilgang – et centraliseret kontaktpunkt, som giver effektivitet og omkostningsbesparelser.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.