Godkjent produsentansvar på EE, Batteri og Emballasje

Medlem i et godkjent returselskap

EE-forskriften forplikter alle importører og produsenter av EE-produkter til å sørge for effektiv innsamling og forsvarlig sluttbehandling av EE-avfall.
Forpliktelsen oppfylles kollektivt, gjennom returselskapene. Alle importører og produsenter av EE-produkter skal derfor være medlem i et godkjent returselskap.

Ved import av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) til Norge, uten å ha medlemskap i godkjent returselskap, får dere brev fra Miljødirektoratet om å melde dere inn til godkjent returselskap.
Miljødirektoratet kobler importstatistikk fra tollvesenet med medlemslister i returselskap, og sender varsel til dem som ikke har medlemskap i orden.

Rimelig og enkelt å ta produsentansvaret hos oss

ERP Norway er opptatt av at det skal være rimelig og enkelt for våre medlemsbedrifter å ta produsentansvaret hos oss. Hos ERP Norway får du lave kostnader, ingen rapporteringskrav og ingen overraskelser.
Vi har et kilo basert system for utregning av miljøgebyr som sikrer stabilitet og forutsigbarhet i priser og avtaleforhold. ERP Norway mottar alle nødvendige data fra Miljødirektoratet for utregning av miljøgebyret.

Meld deg inn her eller ta kontakt hvis det er noe du lurer på.