Miljømerking skal gjøre det enkelt for folk å ta fornuftige valg som forbrukere.

Viktige merker

Overkrysset avfallsbeholder - miljømerking
Overkrysset avfallsbeholder – miljømerking

Overkrysset avfallsbeholder
Dette merket betyr at produktet ikke skal kastes i restavfall. Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde stoffer som er skadelig for helse og miljø, og skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres til forhandlere eller kommunalt mottak. Det er gratis for forbrukere å levere inn EE-avfall.

EU Ecolabel - miljømerking
EU Ecolabel – miljømerking

EU-Ecolabel (Blomsten)
Dette er det offisielle europeiske miljømerket. Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen og omfatter også Norge. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge.

Svanemerket - miljømerking
Svanemerket – miljømerking

Svanemerket
Dette er det offisielle nordiske miljømerket, som skal stimulere produsenter til å lage miljøtilpassede varer og tjenester. Det ble etablert av Nordisk Ministerråd og forvaltes av Stiftelsen Miljømerking. For å få merket, må en produsent kunne dokumentere at de oppfyller kravene.

CE-merket - Miljømerking
CE-merket – Miljømerking

CE-Merket
Den europeiske merkeordningen Communauté Européenne er et myndighetspålagt sikkerhetsmerke som alle leker, byggevarer, elektriske og elektroniske produkter som selges i EØS-området må ha.
CE-merket er en deklerasjon på at produsenten eller dens representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet anses å være oppfylt. Kravene skal sikre at produktene ikke er til skade for hverken miljøet eller menneskers sikkerhet og helse.

Miljømerking - TCO certified
Miljømerking – TCO certified

TCO
TCO er en svensk organisasjon som arbeider for en bærekraftig utvikling innen IT. Merkeordning gjelder datamaskiner, monitorer, hodetelefoner og lignende. Merket stiller krav til stråling, kjemikalier, energiforbruk, ergonomi og sosial ansvarlighet.

Miljømerking - EPEAT
Miljømerking – EPEAT

EPEAT
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) er en verdensomspennende merkeordning for forbrukerelektronikk. Produktene blir rangert med gull, sølv eller bronse etter av hvor mange miljøkriterier de oppfyller. Produktene blir vurdert ut ifra farlige materialer og kjemikalier, levetid, materialvalg, resirkulerbarhet, energieffektivitet og emballasje.

Miljømerking - Grønt punkt
Miljømerking – Grønt punkt

Grønt Punkt
Grønt punkt er en kvittering på at aktuelle det selskapet er med å finansiere returordningen for emballasje.