Harmonization and fair competition for Extended Producer Responsibility

mars 23rd, 2017

Revision of the EU Waste Legislation and Circular Economy Package

European Recycling Platform (ERP) welcomes the outcome of the vote in the Plenary of the European Parliament on the Waste Package as an important step towards a clear and harmonized legal framework for extended producer responsibility (EPR) in Europe.

Find out more in our new position paper.

Download paper

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.