EL-avfallsdagen

oktober 19th, 2018

13. oktober ble den første internasjonale EL-avfallsdagen arrangert i 30 land.

Bakgrunnen for EL-avfallsdagen er at verden genererer 50 millioner tonn EL-avfall, men bare 20% av det blir resirkulert.

Europakommisjonen og FN fastslår at det mest effektive er å minske produksjonen gjennom blant annet reparasjon, gjenbruk og lengre levetid på produktene. Selve EL-avfallsdagen ble arrangert av 50 ulike organisasjoner i 30 land. Arrangørene var svært godt fornøyd med innsatsen. ERP Norge håper å kunne bidra til å gi dagen et innhold tilpasset Norge i 2019.

Gode ordninger Halvparten av avfallet fra elektronikk kommer fra private duppeditter, som smarttelefoner, nettbrett og TV-er. Resten er større husholdningsapparater som hvitevarer og kuldemøbler. – På verdensbasis resirkuleres bare 20%, til tross for at 66% av verdens land er dekket av lovgivning på feltet. I Europa er innsamlingsgraden omtrent 36% og i Norge resirkulerer vi opp mot 50%, sier daglig leder Sonja Rytter i det godkjente returselskapet for EL-avfall ERP Norge.

Må strekke oss Rytter mener det er viktig å samles rundt en felles internasjonal dag, som setter EL-avfall på dagsorden på tvers av landegrensene. – Vi bør gå foran som et godt eksempel på hvordan vi kan behandle avfall som en ressurs. Likevel skal vi kontinuerlig jobbe for høyere innsamling. Vi kan bli mye bedre på gjenbruk og reparasjon, i tillegg til hele tiden å jobbe for at alt avfallet skal samles inn og gjenvinnes. I dag er det avfall som kommer på avveie gjennom hele kjeden, sier Rytter.

EU genererer omtrent 10 millioner tonn EL-avfall i årets. For å sette mengden i perspektiv: Produktene som kasseres har en estimert verdi på 40 milliarder euro. EUs mål er å samle inn 85% av EL-avfallet innen 2019.

Les mer

 

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.