Nye produktgrupper

november 23rd, 2018

Som medlem av ERP Norge vil det ikke bli noen merkbare endringer når EE-avfall fra 1. januar skal rapporters i nye produktgrupper.

I tråd med EUs nye direktiv for avfall fra elektriske og elektroniske produkter ble den norske Avfallsforskriften om EE-avfall justert 15. august i år i tråd med EUs nye inndeling av produkter.

– Dette får ingen betydning for produsenter og importører av EE-produkter i Norge, men returselskapene får nye krav til rapportering til myndighetene. Dette er fortsatt viktig for å opprettholde en høy innsamlingsgrad og sørge for at mer elektronikk gjenvinnes, forklarer ERP Norges kvalitetsleder Olav Skogesal.

På dette feltet har Norge lenge ligget foran og inkludert alt av elektronikk i sine produktgrupper. Nå kommer EU etter, og de nye produktgruppene vil derfor i hovedsak ha betydning for selskaper som også operer i Europa.

Bakgrunnen for endringen er å få med produkttyper som tidligere lett falt utenfor produktgruppene, som for eksempel klær, sko og leker med elektronikk. Med den nye forskriften er i utgangspunktet nå alle produkter inkludert. Næringselektronikk var tidligere unntatt forpliktelser i EU-landene. Nå er det meste av næringselektronikk inkludert også i EU. I Norge har næringselektronikk alltid vært inkludert i regelverket. Likevel er det fortsatt unntak, blant annet innenfor offshore, skipsfart og jernbane.

ERP Norge kommer til å rapportere på de nye produktgruppene til myndighetene. Avtaler og priser vil være de samme for deg som kunde. For en vanlig kunde av et returselskap vil endringen ikke merkes.

I det nye regelverket er det seks produktgrupper:

1. Varme- og kuldeutstyr 2. Skjermer, monitorer og utstyr som inneholder skjermer med en overflate over 100 cm² 3. Lyskilder 4. Andre store produkter hvor en av de ytre mål er over 50 cm 5. Andre små produkter hvor lengste ytre mål er under 50 cm a) Ioniske røykvarslere b) Andre små produkter. 6. Mindre it- og telekommunikasjonsutstyr hvor lengste ytre mål er under 50 cm

I tillegg har Norge to særnorske grupper som videreføres:

7. Stort industrielt utstyr 8. Store industrielle kabler

Få med deg webinar om Open Scope  her

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.