Ønsker forbud mot ny miljøgift

mai 20th, 2020

Miljødirektoratet jobber med et forbud mot miljøgiften Dekloran pluss, som brukes som flammehemmer i elektrisk utstyr.

Dekloran pluss brukes i plasten i elektrisk utstyr for å hindre at produktene tar fyr. Aller vanligst er den å finne i plasten på ledninger og kabler, både innendørs og utendørs. 

Problemet er at stoffet er svært lite nedbrytbart, og hoper seg opp over tid. Så langt er det funnet rester av miljøgiften i ørret og fugl flere steder i landet, samt sel og isbjørn i Arktis. Derfor mener direktoratet at det er viktig å få på plass et forbud så raskt som mulig. 

Les mer på Miljødirektoratet sine nettsider.

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.