SAFE DROP Samarbeid

mars 24th, 2021

Nå har vi inngått et samarbeid med Norsk Ombruk og Serva om innsamling og håndtering av Safe Drop for det Norske markedet.

 

 

 

 

 

ERP Norge har hatt lisens og eierskap på Safe Drop og driftet dette i Norge de siste 10 årene. Safe Drop er en løsning som gjør det sikkert for kunder å levere inn EE-avfall som kan inneholde sensitiv data - som for eksempel en gammel mobiltelefon, laptop, iPad og liknende.

Slik vil de nye SAFE DROP boksene se ut

Nå har vi inngått et samarbeid med Norsk Ombruk og Serva om innsamling og håndtering av Safe Drop for det Norske markedet. Norsk Ombruk er ledende på ombruk av hvitevarer i Skandinavia og Serva er det nyeste returselskapet i Norge - med hovedfokus på den operative virksomheten i verdikjeden.

SAFE DROP skal sikrer at sensitive data ikke kommer på avveie i samsvar med GDPR, samtidig som det skal gjøre det enklere for våre kunder og forbrukere å levere inn EE-avfallet. Hvorfor er dette viktig? Fordi selv om produktet er ubrukelig for deg som forbruker er det fortsatt en avgjørende ressurs for nye produkter. Store deler av en gammel mobiltelefon kan faktisk gjenbrukes! SAFE DROP gjør det enkelt og sikkert for deg som forbruker å levere - samtidig som du bidrar til gjenvinning!

Ønsker du som kunde eller forhandler å ha en SAFE DROP boks utplassert hos deg - ta kontakt med oss på norway@erp-recycling.org

Avfallsforskriften (kap. 1) presiserer følgende i punkt 2.2.3;

Forhandler skal ha tilbud om sikker lagring for EE-avfall som kan inneholde personopplysninger I 2016 kom det en endring av kravet til forhandler og kommune for å sikre at EE-avfall som kan inneholde sensitive data ikke kommer på avveie. En økende andel av forbrukerelektronikk inneholder persondata og annen sensitiv informasjon, for eksempel datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. Når EE-avfall kommer på avveie kan slike data også komme på avveie. Dersom publikum ikke har tillit til at returordningen sikrer denne informasjonen på en god måte når enhetene leveres inn til forhandler eller kommunalt mottak, kan dette redusere mengden EE-avfall som leveres inn.

 

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.