Resource Center

Get to know the world of recycling

Your resources

We always aim to reduce complexity. Our learning centre helps to do just that. Here, you’ll find information and educational material related to waste management and compliance, WEEE, batteries, packaging recycling, the circular economy, and corporate social responsibility (CSR).

SERVICES

Vi dekker dine behov rundt produsentansvar på EE og Batteri

EE-forskriften forplikter alle importører og produsenter av EE-produkter til å sørge for effektiv innsamling og forsvarlig sluttbehandling av EE-avfall. Forpliktelsen oppfylles av bransjen kollektivt, gjennom returselskapene. Alle importører og produsenter av EE-produkter skal derfor være medlem i et returselskap.

Ved medlemskap hos oss tar vi av oss dine forpliktelser på utvidet produsentansvar.
Les gjerne vår medlemsavtale under og trykk rød knapp for utfylling av medlemsinfo og enkel signering med docusign.

Gjenvinning

Hva er bærbare batterier?

Batterier eller akkumulatorer er alle kilder til elektrisk energi generert ved direkte konvertering av kjemisk energi og som består av en eller flere primære battericeller (ikke-oppladbare) eller som består av en eller flere sekundære battericeller (oppladbare).

De fleste typer batterier inneholder giftige tungmetaller, inkludert nikkel, kadmium og kvikksølv. Alle disse metallene kan gjenvinnes og gjenbrukes.

Resirkulering av batterier er bra for miljøet da det holder dem borte fra søppelfylling, der tungmetaller kan lekke ut i bakken, forårsake jord- og vannforurensning og sette dyre- og planteliv i fare. Hvis batterier forbrennes med husholdningsavfall, forårsaker tungmetallene  luftforurensning.

Large domestic appliances

This category includes appliances such as washing machines, cookers, dishwashers and tumble dryers.

The first stage of recycling is decontamination: cables and other electrical components are removed; ballasts, plastics, iron compounds and other metals are separated and recovered. These materials are then sent for further processing and recovery.

Recycling Process

  1. Pre-shedding
    decontamination
  2. Shredding
  3. Separation

02. Tab Content

02. Content

03. Tab Content

03. Content

Nyheter

Siste nyheter og hendelser

Det handler ikke bare om prosess og etterlevelse, men også om nettverksbygging. ERP deler kunnskap, innsikt og nyheter slik at vi sammen fremmer den bærekraftige agendaen.