Våre tjenester

EE-avfall

EE – Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr

Moderne elektronikk er laget av sjeldne og dyre ressurser, som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis avfallet håndteres riktig.

Fra store til små produkter, fra lamper til IT – når enhetene har nådd sin levetiden regnes de som avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall). EE-avfall inneholder en kompleks blanding av materialer, hvorav noen er farlige, som kan forårsake store miljø- og helseproblemer hvis de kasserte enhetene ikke håndteres riktig.

Forbedring av innsamling, behandling og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (EE) ved slutten av levetiden kan

  • forbedre bærekraftig produksjon og forbruk
  • øke ressurseffektiviteten
  • bidra til sirkulær økonomi

Gjenvinning

EE-avfall -gjenvinning – kategoriene

Det finnes ulike kategorier av EE-avfall, både når det gjelder sammensetningen og måtene for håndtering, behandling og resirkulering:

EU har innført WEEE Directive og RoHS Directive for å takle problemet med den økende mengden EE-avfall.

Avfallsforskriften – her

Store husholdningsapparater

Vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, komfyrer. Den første fasen av resirkulering er dekontaminering. Kabler og andre elektriske komponenter fjernes; ballaster, plast, jernforbindelser og andre metaller separeres og gjenvinnes. Disse materialene sendes deretter for videre behandling og gjenvinning.

Resirkuleringsprosess

1. Forhåndsortering dekontaminering

2. Makulering

3. Separasjon

Gjenvunnet materiale

Kabler

Betong

Kondensator

Plast