Våre tjenster

Take-back service

Take-back services

Vi hjelper kunder med å implementere obligatoriske og frivillige returprogrammer. Dette er ikke lett, spesielt fordi ulike avfallsstrømmer må vurderes – inkludert emballasje for farlig avfall, IKT, e-avfall, litium og andre typer batterier, medisinsk utstyr og andre typer emballasje. Som din pålitelige partner organiserer vi henting og samler inn utgåtte produkter, tilbehør og emballasje over hele verden.

Vi tilbyr en rekke returtjenester:

  • Organisering av innsamling, sortering og resirkulering av produkt- og emballasjeavfall
  • Implementering av lokale, nasjonale og europeiske løsninger
  • Tilby skreddersydde, effektive og kostnadseffektive tjenester