Hvem er du

Forbrukere

Frontpage > Hvem er du > Forbrukere

Forbrukernes rolle

Etter hvert som forbrukere kjøper flere og flere produkter, reduseres produktets livssyklus tilsvarende. Dette øker avfallsvolumet, for eksempel kassert emballasje, batterier og ubrukte enheter. Enkle løsninger kan avlaste trykket.

Effektive resirkuleringsløsninger kommer mennesker, bedrifter og miljøet til gode. Og det trenger vi mer enn noen gang i en tid da avfallsvolumene øker og det må finnes effektive måter å resirkulere elektroniske enheter, batterier, flasker, papirmetall, glass og emballasje på.

Våre tjenester

Resirkulering av materialer for et sunt miljø

ERP resources icon

Spare ressurser: Resirkulering sparer verdifulle råvarer og sparer energi. Vår planets ressurser er begrensede. Kun økt bruk av sekundære råvarer kan stoppe den lineære økonomien og spare tilgjengelige ressurser.

Maksimere plass: Vår plass er begrenset; søppelfyllinger forgifter miljøet vårt med farlige, giftige stoffer.

ERP environment health

Et sunnere miljø: Et tryggere og grønnere miljø forbedrer kvaliteten og opplevelsen i livene våre.

Spare energi: Resirkulering betyr at vi bruker færre materialer, har mindre avfall å behandle og bruker mindre energi på å utvinne og raffinere nye råvarer.

Våre tjenester

Forbrukerinvolvering: Hva kan resirkuleres?

Vi mener resirkulering skal være enkelt. Men det krever at alle bidrar, både som forbrukere og samfunnsborgere.

Vi kan velge hvor vi skal levere avfallet vårt for å garantere riktig sortering, behandling og resirkulering. Begynnelsen av avfallshåndteringskjeden avhenger av forbrukerne, og deretter vil ERP gjøre resten.

Vår pyramide av beslutninger og atferd for å fremme en sirkulær økonomi begynner i butikken når vi velger vårt produkt. Vurderer vi energieffektiviteten? Verifiserer vi om produktet er resirkulerbart eller har resirkulerte materialer?

Under bruk bør vi huske på noen vedlikeholds- og pleietiltak for å forlenge produktets livssyklus, inkludert gjenbruk og reparasjon. Hvis det ikke er noe alternativ for produktet enn resirkulering, la oss gi det et nytt liv!

Gjenvinning av avfall fra A til Å

Etter å ha blitt samlet inn, sorteres avfallet etter grupper med ulike egenskaper og behandlingskrav. Sløyfen lukkes når råvarer gjeninnføres i produksjonen.

ERP Recycling Image

Gjenvinning

Hva kan resirkuleres?

Vi mener resirkulering skal være enkelt.

Men med så mange typer produkter og materialer, og flere emballasjesymboler, er det ikke alltid lett å skille hva som er resirkulerbart fra det som ikke er det.

For å forenkle ting har vi satt sammen en interaktiv guide for hva du kan og ikke kan resirkulere, med litt generell informasjon om hva som skjer under resirkulering og hva som kan gjenbrukes.

Lær om resirkuleringsprosessen ved å velge ikonene nedenfor.

Les mer

Large domestic appliances

Washing machines, tumble dryers, dishwashing machines, cookers;
The first stage of recycling is decontamination: cables and other electrical components are removed; ballasts, plastics, iron compounds and other metals are separated and recovered. These materials are then sent for further processing and recovery.

Recycling process

1. Pre-shedding decontamination

2. Shredding

3. Separation

Recovered materials

Cables

Concrete

Capacitator

Plastic

Ferrous Metal

Non-Ferrous Metal

Temperature exchange equipment /Cooling appliances

Refrigerators, freezers, automatic cold products delivery machines.

Products include fridges, freezers, and any appliances with refrigerating devices such as water coolers. Some appliances also contain refrigerant gases classified as Ozone Depleting Substances (ODS) such as chlorofluorocarbons (CFC), hydrofluorocarbons (HFC) and hydro-chlorofluorocarbons (HCFC) that are now banned.

These gases are captured and treated in ODS recovery plants. Cold appliance de-pollution entails a variety of processes: compressors are decontaminated to recover ODS and oils; insulating foam is treated to recover ODS; metals are salvaged and resold, and plastics can be reused for new products. Recovered oils and ODS are destroyed in a specialised treatment process.

Recycling process

1. Decontamination