Hvem er du

Produsenter

Frontpage > Hvem er du > Produsenter

Oppdag våre enkle resirkuleringsløsninger

Etterlevelse blir en stadig større utfordring for produsenter ettersom lovverket strammes inn. ERP kan hjelpe deg med å overholde forskriften om resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall, batterier og emballasje.

Utvidet Produsentansvar

Hva er utvidet produsentansvar?

Utvidet produsentansvar (EPR) er en miljøforskrift som sikrer produsentenes ansvar for et produkt gjennom hele livssyklusen. Denne forskriften skal sikre at produsentene tar ansvaret for å finansiere innsamling og resirkulering av EE-avfall, batterier og emballasje. På denne måten kan man redusere miljøpåvirkningene av produktene fra produksjonen til gjenvinning.

Et selskap som setter et produkt på markedet, er underlagt EPR-krav i det respektive landet og regnes som produsent.

Dette kan skje på tre måter:

Icon impact weee svg

Produksjon av produkter

Icon impact batteries

Import av produkter

Icon impact packaging

Salg av produkter gjennom netthandel

ERP støtter produsentansvarsordninger for Elektronikk, batteri og Emballasje. Hvis organisasjonen din har en policy som involverer emner som bærekraft, sirkulær økonomi og forpliktelser innen Europa, bør vi snakke sammen.

Våre tjenester

Oppfylle retningslinjer for produsentansvar

Regelverket om EE-avfall, batterier og emballasje og innsamlingsmålene blir mer ambisiøse etter hvert som lovverket for sirkulær økonomi utvikler seg. Våre tjenester finner du her

ERP kan hjelpe deg på tvers av landegrensene

Endring av retningslinjer betyr at reglene kan variere årlig, noe som gjør det vanskelig å trygt beregne hva du må betale. Hvis bedriften din ekspanderer over flere europeiske landegrenser, mangedobles disse utfordringene.

ERP gjør det enkelt for deg og kan tilføre ekstra verdi underveis

Gjennom ERP kan en produsent, liten eller stor, oppnå lovlig overholdelse av WEEE, batterier og emballasje. I tillegg til å oppfylle lovkrav, tilbyr ERP også verdiøkende tjenester for sine medlemmer og andre produsenter (Ombruk og trading).

Våre tjenester

Medlemsfordeler

  • Vi påtar oss alle produsentansvars forpliktelser og fjerner kompleksiteten for å øke effektiviteten for medlemmene våre
  • Oppdateringer om regelverksendringer og konsultasjoner
  • Ombruk & Trading for å minimere avfall og øke levetiden på produkter

Våre tjenester

Miljøfordeler

  • Erfarne innsamlings- og behandlingstjenester
  • Beskyttelse av verdifulle ressurser
  • Redusere avfall til deponi og forbrenning

Selger du emballerte varer til Tyskland?

Den tyske emballasjeloven, som trådte i kraft i januar 2019, forplikter alle produsenter og forhandlere som legger ut emballasje på det tyske markedet til å søke om lisens gjennom en emballasjeordning.

Loven, som gjelder for postordreselskaper, eBay-selgere og operatører av små nettbutikker, omfatter alt emballasjemateriale og har ingen minimumsgrense – så snart du plasserer emballasje på det tyske markedet, må du være med i en ordning.

Trenger du hjelp med din forpliktelse?

EasyShop er en enkel nettløsning med følgende fordeler:

  • Rask og enkel registrering – egnet selv for svært små mengder
  • Umiddelbar og full overholdelse for så lite som €75 per år

Forenkling og effektivitet. Vi har ett kontaktpunkt på tvers av EMEA. Erfaring fra ett marked kan brukes på andre markeder. Det er en fordel å ha en felles tilnærming, et sentralisert kontaktpunkt som gir effektivitet og kostnadsbesparelser.

Ramon Teixido
WW TBO Transformation Strategist, HP Inc.