køleapparater

Produkterne omfatter køleskabe, frysere og alle apparater med køleanordninger som vandkøler. Nogle apparater indeholder også kølemiddelgasser klassificeret som Ozone Depleting Substances (ODS), såsom chlorfluorcarboner (CFC), hydrofluorcarboner (HFC) og hydrochlorchlorfluorcarboner (HCFC), der nu er forbudt.

Disse gasser fanges og behandles i ODS genopretningsplanter. Nedbrydning af køleanlæg medfører en række processer: Kompressorer dekontamineres for at genvinde ODS og olier; isolerende skum behandles for at genvinde ODS; Metaller er bjærgede og videresælges; og plast kan genbruges til nye produkter. Gendannede olier og ODS er ødelagt i en specialiseret behandlingsproces.

Genbrugsproces

  1. Dekontaminering
  2. Shredding
  3. Adskillelse
  4. Dekontaminering af skum

Gendannede materialer