What’s up

Den mest effektive implementeringen av innovative gjenvinningsstrategier.

Vi gjør gjenvinning og forpliktelse enkelt. Våre løsninger dekker elektronikk, batterier og emballasje – alt håndtert av vårt høyt kompetente team og våre enkle, gode data løsninger.

Skapt av produsenter for produsenter. Vårt mål er å gi våre medlemmer den beste tjenesten for overholdelse av sine forpliktelser til best mulig pris og samtidig forenkle kompleksiteten av forpliktelse og rapportering.

ERP Recycling Image

Våre tjenester

Slik kan vi hjelpe deg

Vi kan administrere forpliktelsene dine, sikre at du overholder dem og identifisere hvor det er potensiale i virksomheten din for å frigjøre verdi. Vi ønsker å hjelpe deg å få mest mulig ut av ressursene dine.

ERP Business Icon

Produsenter

Vi bistår medlemmene våre med å overholde forskrifter om gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), batterier og emballasje.

ERP local authorities icon

Myndigheter

Vi sikrer kontrakter med myndigheter for å samle inn og behandle avfall og oppfylle samsvarskrav. Vi jobber med myndighetene for å sikre innsamling og behandling i henhold til Avfallsforskriften.

ERP consumer Icon svg

Forbrukere

Vi informerer forbrukerne om fordelene med resirkulering i en tid hvor forbruket øker og mengden avfall stadig vokser.