Recykling Daje Owoce 2018

4 września, 2018

RECYKLING DAJE OWOCE 2018

Ruszyła kolejna odsłona akcji „Recykling Daje Owoce”!  Od września do grudnia 2018 roku w wybranych miejscowościach na Mazowszu i Górnym Śląsku zostanie zorganizowany cykl akcji edukacyjnych, których celem będzie promocja selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) oraz zużytych baterii. Uczestnicy za przynoszone elektrośmieci będą otrzymywać pyszne i zdrowe owoce.

W akcje mogą zaangażować się placówki oświatowe, począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych, średnich, kończąc na wyższych uczelniach, domach kultury oraz firmach. Uczestnicy otrzymają bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii oraz wsparcie finansowe na zakup owoców. Po akcji zapewniony będzie bezpłatny odbiór zebranych baterii i elektroodpadów.

Akcje Recykling Daje Owoce będą realizowane w 4. etapach:

I etap: upowszechnianie wiedzy na temat konieczności zbiórki zsee. Promocja powinna trwać minimum ok. 1 miesiąca. W jej ramach lokalni koordynatorzy przygotowują i upowszechniają komunikaty prasowe, plakaty, informacje dotyczące konieczności zbiórki elektroodpadów i baterii.

II etap: zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od września do grudnia 2018 roku). W zamian za przynoszone elektroodpady uczniowie i mieszkańcy otrzymają owoce.

III etap: bezpłatny odbiór zsee koordynowany bezpośrednio przez głównego Partnera akcji – Europejską Platformę Recyklingu. Po otrzymaniu od lokalnych koordynatorów zgłoszenia odbioru firmy wyznaczone przez ERP zorganizują odbiór zebranych podczas akcji elektroodpadów. Wszystkie zebrane elektroodpady i baterie zostaną przekazane do recyklingu i/lub utylizacji, dzięki czemu nie będą stanowić już zagrożenia dla środowiska naturalnego.

IV etap: podsumowanie.

Pomysłodawcą i koordynatorem akcji Recykling Daje Owoce jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski. Zainteresowane placówki i organizacje udziałem w akcji proszone są o kontakt: dominik@cycling-recycling.eu

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.

  • Aktualności, News

    5 czerwca, 2024