3 miliony ton

9 lutego, 2018

ERP zebrała i przetworzyła 3 miliony ton e-odpadów

ERP znacząco wpływa na gospodarkę obiegu zamkniętego w Europie i zadowoleniem przyjmuje powiązane inicjatywy europejskie.

Milowym krokiem dla działalności Europejskiej Platformy Recyklingu było zebranie i przetworzenie 3 milionów ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Masa ta odpowiada ilości odpadów elektrycznych powstających na terenie Unii Europejskiej w ciągu roku. Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwala oszczędzać cenne surowce naturalne oraz wpływa na stan środowiska i zdrowie człowieka. ERP stworzyła infografikę, w której zostały podkreślone korzyści płynące z recyklingu 3 milionów ton e-odpadów, w tym ochronę przed emisją 32 milionów ton dwutlenku węgla.

Pobierz infografikę

Ilość zużytego sprzętu elektrycznego z roku na rok wzrasta, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Według najnowszego raportu Global E-Waste Monitor, w roku 2021 światowa produkcja ZSEiE osiągnie wielkość 52 milionów ton. Niebezpieczne substancje wymywane z wysypisk śmieci, zanieczyszczenie gleby i wódy gruntowych ma ogromny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, ponadto utrata cennych surowców szkodzą również gospodarce. Dla zminimalizowania negatywnego wpływu e-odpadów na środowisko i dla oszczędzania naturalnych zasobów, niezbędne jest przejście ze zwykłej gospodarki na gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy).

ERP z zadowoleniem przyjmuje kompromis pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, będący efektem trójstronnych negocjacji na temat pakietu legislacyjnego dotyczącego odpadów oraz Strategii dla Tworzyw Sztucznych opublikowanych przez Komisję Europejską 16 stycznia 2018 roku. Wydanie tych dokumentów jest ważnym krokiem we wzmocnieniu znaczenia gospodarki obiegu zamkniętego w Europie i we wzroście zbiórki z recyklingu ważnych strumieni odpadów, takich jak e-odpady, opakowania i baterie.

“ERP z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Unii Europejskiej wzmacniające zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producentów i tworzenie konkurencyjności na rynku odpadów - mówi Umberto Raiteri, Dyrektor Generalny ERP - Przetworzenie 3 milinów ton zużytego sprzętu elektrycznego świadczy o wkładzie ERP w gospodarkę obiegu zamkniętego oraz udowadnia, że rozszerzona odpowiedzialność producentów w konkurencyjnym środowisku przynosi ogromne korzyści dla środowiska, przy zachowaniu rozsądnych kosztów. Wpływa to na innowacyjność procesów przetwarzania – ochronę przed uwalnianiem niebezpiecznych substancji – oraz odzyskiwanie surowców wysokiej jakości, cennych dla gospodarki obiegu zamkniętego”.

Zgodnie z pakietem legislacyjnym dotyczącym odpadów, ERP z zadowoleniem przyjmuje jasną definicję roli oraz odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron. Wprowadzenie zwiększonej odpowiedzialności producentów sprzedających na odległość - sprzedaż z jednego kraju członkowskiego do następnego - wyrównuje szanse wśród producentów. Pomimo to, ERP zwraca uwagę na fakt, że w powstałym kompromisie brakuje przejrzystej definicji obowiązków organizacyjnych producentów. Może to hamować konkurencyjność. W niektórych krajach producenci zmuszeni są do podpisywania umów z określoną organizacją zajmującą się wykonywaniem obowiązków recyklingu i przetwarzania, zamiast mieć pełną swobodę wyboru spośród wielu konkurencyjnych systemów. Zgodnie ze Strategią Tworzyw Sztucznych. ERP przyjmuje propozycję rewizji Dyrektywy opakowaniowej i odpadów opakowaniowych, której celem jest zharmonizowanie zasad w sposób umożliwiający uzyskanie pewność, że wszystkie plastikowe opakowania zostaną poddane recyklingowi w sposób opłacalny, co wzmocni zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Osiągnięcie zbiórki i przetworzenia 3 milionów ton elektroodpadów wskazuje na ważną rolę ERP na europejskim rynku recyklingu. Dzięki unikatowemu paneuropejskiemu zasięgowi (sieć stworzona z 32 systemów zbiórki i przetwarzania w 17 krajach), jej niezrównane doświadczenie i wiedzę, nowatorską strategię recyklingu, ERP ma znacząco wpływa na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w Europie.

 

 

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Najnowsze wiadomości i wydarzenia

Nie chodzi tylko o procesy i zgodność, ale także o tworzenie wspólnej sieci. ERP dzieli się wiedzą, spostrzeżeniami i aktualnościami, dzięki czemu wspólnie promujemy program zrównoważonego rozwoju.